Malmin keskitetyt vainajatilat

Rakennamme Malmin hautausmaan alueelle Helsingin suurimman vainajasäilytystilan, johon tulee paikat 275 vainajalle sekä hyvästelytilat omaisia varten. Rakennustyöt alkavat loppuvuodesta 2023, ja rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2026.
Havainnekuva tulevasta vainajatilojen rakennuksesta

Malmin uusiin vainajatiloihin keskitetään Helsingin vainajien säilytys. Helsingissä on puutetta riittävistä vainajien kylmäsäilytystiloista, ja seuraavan 10 vuoden aikana poistuu noin 120 vainajapaikkaa muun muassa seniorikeskusten yhteydestä. Lisäksi kasvavan väestömäärän ja väestön ikääntymisen takia vainajamäärät lisääntyvät.  Kaikki nykyiset tilat eivät myöskään mahdollista asiallisia ja läheisille tärkeitä vainajan hyvästely- ja valmisteluhetkiä.

Keskitettyihin vainajatiloihin tulee paikat 275 vainajalle sekä hyvästelyyn tarkoitettuja tiloja. Hyvästelytiloissa omaisilla on mahdollisuus pukea ja ehostaa vainaja, ja osassa tiloista omaisilla on mahdollisuus vainajan pesemiseen. Vainajatila ei ole minkään uskontokunnan rakennus.

Uudisrakennus sijoittuu Malmin hautausmaan välittömään läheisyyteen Malmin Kalmistotielle.

Rakentaminen alkaa vuodenvaihteessa 2023–24

Rakennustyöt aloitetaan vuodenvaihteessa 2023–24. Tilat tulevat käyttöön arviolta alkuvuodesta 2026. Rakennustöiden aikatauluista ja vaikutuksista alueella kulkemiseen tiedotetaan tarkemmin myöhemmin, kun suunnitelmat ovat tarkentuneet.

Havainnekuva: Verstas Arkkitehdit Oy

Lisätiedot

Kirsi Virtanen
Projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala
Rakennukset ja yleiset alueet
09 310 200 36
kirsi.m.virtanen2@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)