Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma vuosille 2021–2030 ohjaa viheralueiden ja katujen käyttöä, hoitoa, kehittämistä ja kunnostusta.
Ihmisiä istuskelee suihkulähteen vieressä.

Yleisten alueiden suunnitelmassa selvitetään katu- ja viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Asukkaiden ja asiantuntijoiden yhteisen keskustelun ja mielipiteiden pohjalta esiin nousseita kohteita suunnitellaan myöhemmin tarkemmin ja toteutetaan kaupungin taloudellisen tilanteen rajoissa kymmenen seuraavan vuoden aikana.

Suunnittelualue kattaa Malmin ja Pukinmäen kaupunginosat, pois lukien Malmin kaupunginosasta Malminkentän, Tattariharjun, Pihlajamäen ja Pihlajiston alueet, sekä Pukinmäen kaupunginosasta Savelan alueen. Tapaninkylän kaupunginosasta suunnittelualueeseen kuuluu Tapanilan osa-alueen radan ja Fallkullan välinen osa.

Yleisten alueiden suunnitelman strategiset teemat painottuvat ekologisten verkostojen kehittämiseen, luontoarvojen ylläpitämiseen sekä katu- ja viheralueiden reitistöjen ja virkistyspalveluiden parantamiseen. Suunnittelualueen nykyisiä luonto-, virkistys- ja kulttuuriympäristön arvoja vaalitaan ja niiden säilymisestä huolehditaan määrittelemällä alueelle kehittämisen tavoitteet.

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma (pdf, 10 Mt)

Suunnittelun eteneminen

Yleisten alueiden suunnitelma on laadittu vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja käyttäjien kanssa. Vuorovaikutukseen sisältyi verkkokysely ja asukastilaisuus.

Yleisten alueiden suunnitelman (aiemmin aluesuunnitelman) laadinta Malmin ja Pukinmäen alueelle alkoi syys-lokakuussa 2019 katu- ja puistoalueita koskevalla kyselyllä. Vastaajien mielipiteet ja ehdotukset toimivat suunnittelun lähtötietona. Kyselyn yhteenvetoihin voit tutustua sivun alaosan linkeistä. 

Palautteen perusteella päivitetty yleisten alueiden suunnitelma ja vuorovaikutusraportti olivat esillä 10.11.–13.12.2020 ja kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Suunnitelmasta järjestettiin myös verkkoasukastilaisuus 25.11.2020. Illassa keskusteltiin siitä, miten alueen katu- ja viheralueita kehitetään tulevalla vuosikymmenellä. Alueen yhdistyksille lähetettiin myös sähköinen tiedote ja kommentointipyyntö yleisten alueiden suunnitelmaluonnoksesta.
Kooste asukastilaisuuden kysymyksistä ja vastauksista (pdf, 0,7 Mt).

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma hyväksyttiin Kaupunkiympäristölautakunnassa kesäkuussa 2021(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Toteutus

Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmassa esitetään seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutettavaksi seitsemän hanketta:

  1. Longinoja Vantaanjoki
  2. Malmin kirkkopuiston peruskorjaus
  3. Ylä-Malmin torin ja Kaupparaitin peruskorjaus
  4. Ala-Malmin puiston peruskorjaus
  5. Viheralueiden palveluiden kehittäminen
  6. Sammalpolun peruskorjaus
  7. Malminkaaren jalkakäytävän ja pyöräilyväylän kunnostus

Yhteystiedot

Nimi
Johanna Himberg

Titteli
Maisema-arkkitehti
Kuvaus
Lisätietoja aluesuunnittelusta

Nimi
Tiina Saukkonen

Titteli
Luonnonhoidon suunnitteluvastaava
Kuvaus
Lisätietoja kaupunkiluonnosta