Hyppää pääsisältöön

Mäkelänkadun bulevardikaupunki

Tulevaisuudessa Mäkelänkatu jatkuu Käpylän pohjoisosasta Pakilaan asti kaupunkimaisena katuna ja sen ympärille suunnitellaan uusia asuin- ja työpaikka-alueita. Uutta katua pitkin pääsee kulkemaan auton ja bussin lisäksi ratikalla, pyörällä ja kävellen. Bulevardikaupunki täydentää olemassa olevaa kaupunkia. Nykyisten kaupunginosien ja virkistysalueiden väliset yhteydet paranevat ja palvelut lisääntyvät.
Visiokuva katunäkymästä Mäkelänkadun bulevardikaupungista

Koteja 15 000-20 000 asukkaalle

Mäkelänkadun bulevardikaupunkiin suunnitellaan vähähiilistä, ilmastonmuutokseen sopeutuvaa uutta kaupunkirakennetta ja koteja noin 15 000–20 000 asukkaalle.          

Mäkelänkadun uusi pikaraitiotie liittyy kantakaupungin raitioverkkoon ja poikittaisiin raideyhteyksiin. Käpylän asemasta kehitetään laadukas joukkoliikenteen terminaali, jossa vaihtaminen eri liikkumisvälineestä toiseen on sujuvaa, ja jota ympäröi tiivis kantakaupunkimainen keskusta-alue. Rakennusten alimmissa kerroksissa on liike- ja toimitilaa ja jalankulkuympäristö on vaihtelevaa ja miellyttävää. Käpylän aseman lisäksi toinen merkittävä rakentamisen painopistealue on Raide-Jokerin ja bulevardin uuden pikaratikan risteyskohdassa.  Asuin- ja työpaikkarakentamisen lisäksi Käpylän, Oulunkylän, Metsälän, Maunulan ja Pakilan alueet täydentyvät uusilla palveluilla. Metsälän toimitila-alue tiivistyy vaiheittain ja yhdessä Käpylän asemanseudun kanssa siitä kehitetään elinvoimainen ja houkutteleva toimitila- ja palvelukeskittymä.  

Aikatauluarvio

Alueen rakentamisen on arvioitu alkavan 2020-2030 -lukujen vaihteessa suunnittelualueen eteläisimmistä osista. 

Bulevardikaupungin asemakaavoitus käynnistyy osa-alueittain aikaisintaan vuoden 2023 loppupuolella, alkaen eteläosasta. Asemakaavojen muutoksien käynnistymisestä tiedotetaan alueiden asukkaille ja osallisten kanssa järjestetään vuorovaikutusta kaavamuutosten yhteydessä.  

Asemakaavoitusta edeltävä, yleispiirteinen kaavarunko on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnalle, arviolta vuonna 2023. Sitä ennen kaavarunkoluonnos laitetaan nähtäville. 

Vuorovaikutus

Hanketta on esitelty muun muassa Uutta Keski- ja Pohjois-Helsinkiä -asukastilaisuuksissa vuosien 2019-2021 aikana. Vuonna 2019 järjestettiin alueen suunnitteluun liittyen asukkaiden mielipiteiden ja kehittämistoiveiden keräämiseksi karttakysely. Kyselyyn saatiin lähes 20.000 karttamerkintää ja noin 10.000 avovastausta.

Aluetta koskevia päätöksiä

Suunnitteluperiaatteissa asetettiin tavoitteet

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Tuusulanbulevardin ja bulevardikaupungin suunnitteluperiaatteet joulukuussa 2018. Suunnitteluperiaatteissa tunnistettiin aluetta koskevat suunnittelukysymykset ja jatkoselvitystarpeet sekä asetettiin tavoitteet, joiden pohjalta suunnittelua on jatkettu.

Tutustu suunnitteluperiaatteiden dokumentteihin alla.

Alue on asetettu rakennuskieltoon

 Alue on asetettu rakennuskieltoon vuonna 2019 ja rakennuskieltoa on jatkettu keväällä 2021. Rakennushankkeet voivat rakennuskieltoalueellakin olla mahdollisia, jos suunniteltu hanke ei ole ristiriidassa kaavoituksen ja tulevan maankäytön kanssa. Rakennuskielto turvaa myös maanomistajien etua mahdollistaessaan rakennushankkeen arvioinnin suhteessa tulevan maankäyttöön. Luvanvaraiset rakennus- ja korjaushankkeet alueella edellyttävät poikkeuslupaa.

Tutustu rakennuskiellon dokumentteihin alla. 

Kuva: Visiokuva tulevaisuuden Mäkelänkadulta. Tekijät Carpineta, Kulhavy, Tulonen, Rabinowitsch-Jokinen.