Hyppää pääsisältöön

Lapinlahden sairaala

Vuonna 1841 valmistunut Lapinlahden sairaala on Suomen vanhin mielisairaala. Arkkitehti C. L. Engelin suunnittelema päärakennus ja sitä ympäröivä puisto ovat suojeltuja. Kaupungin tavoitteena on rakennuksen kunnostaminen historiallisia arvoja kunnioittaen. Puisto säilytetään ja sen luontoarvot turvataan. Kunnostamisen lisäksi kaupunki pohtii uutta taloudellisesti kestävää toimintakonseptia ja millaista toimintaa alueella voisi olla. Päämääränä on, että mahdollisimman moni helsinkiläinen pääsee nauttimaan alueesta ja sen toiminnasta.
Lapinlahden sairaalan puutarha kuvattuna kesällä.

Pääkuva: Lapinlahden sairaalan päärakennus ja puutarha.  Kuva: Yiping Feng ja Ling Ouyang. Helsinki Partners

Historiallisten rakennusten käyttö viime vuosina

Lapinlahden rakennukset olivat sairaalakäytössä vuoteen 2006 asti, jolloin psykiatrinen sairaanhoito keskitettiin remontoituihin Hesperian ja Auroran sairaaloihin. Viimeiset sairaalatoiminnot siirtyivät pois Lapinlahdesta vuonna 2008.

Lapinlahden sairaala on mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Kaupunki suunnitteli sairaalaan peruskorjauksen sosiaali- ja terveyspalveluja varten, mutta hanke ei toteutunut, ja päärakennus oli pääosin tyhjillään vuodesta 2008-2015.

Helsingin kaupunki on vuokrannut Lapinlahden sairaalan päärakennuksen Osuuskunta Lapinlahden tilajakamolle ja Lapinlahden Lähde Oy:lle vuonna 2015. Sairaala-alueen tiloissa toimii tällä hetkellä mielenterveys-, kulttuuri- ja hyvinvointialojen toimijoita. Alueella on muun muassa kahviloita, sauna, käsityömyymälä, kirpputori ja mielenterveystyötä esittelevä museo.

Lapinlahden sairaala tarvitsee mittavan peruskorjauksen

Kaupunki on tehnyt entisen sairaala-alueen rakennuksissa ylläpitäviä korjauksia vuosina 2015-2017, jotka kohdistuivat lähinnä rakennusten ulkoseiniin, ikkunoihin ja vesikattoon. Taloteknisiä järjestelmiä ei korjattu. Töillä oli tarkoitus ehkäistä rakenteellisten vaurioiden paheneminen ja uusien vesivahinkojen syntyminen.

Yli 180-vuotias, suojeltu päärakennus vaatii välttämätöntä remonttia. Rakenteista poistetaan haitallisia aineita, esteettömyys huomioidaan mahdollisuuksien mukaan sekä ilmanvaihtoa ja viemäröintiä uudistetaan. Saneeraus tullaan tekemään kestävästi ja alueen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittavasti. Alueella on useita rakennuksia ja nyt tehtävä suunnittelu koskee päärakennusta, Venetsiaa ja saunarakennusta.

Kaupungin tavoitteena on ollut löytää sairaalalle pitkäaikainen käyttäjä ja ratkaisu, jolla Lapinlahti saadaan arvoiseensa käyttöön. Tätä varten kaupunki järjesti ideakilpailun rakennusten myynnistä tai vuokrauksesta vuosina 2019-2020. Kilpailun voittajaehdotus kohtasi paljon vastustusta, sillä alueelle kaavailtiin muun muassa hotellirakennusta. Kaupunginhallitus hylkäsi voittaneen ehdotuksen ja päätti, että ratkaisua tulisi etsiä ulkopuolisen selvityshenkilön kanssa.

Kaupunki julkaisi alkuvuodesta 2021 teettämänsä ulkopuolisen selvityksen Lapinlahden sairaala-alueen toiminta- ja toteutusmallista sekä toimenpide-ehdotuksen Lapinlahden alueen kehittämiseksi. Alueen rakennusten kehittäminen jatkuu selvityksessä esitettyjen suuntaviivojen pohjalta. Uudisrakentamisesta alueelle on luovuttu.

Ilmakuva Lapinlahden sairaala-alueesta. Sairaala-alueen rajat merkattuna. Kuva: Helsingin kaupunki
Ilmakuva Lapinlahden sairaala-alueesta. Sairaala-alueen rajat merkattuna. Kuva: Helsingin kaupunki

Sairaalan kehittäminen jatkuu

Kaupunki jatkaa sairaala-alueen kehittämistyötä, jota ohjaavat kaupunginhallituksen päättämät suuntaviivat sekä selvityshenkilöiden tekemä ehdotus ratkaisumahdollisuuksista.

Suunnittelutyön tavoitteena on löytää kestävä ratkaisu kulttuurihistoriallisesti merkittävän kiinteistön kunnostamiseksi yhteistyössä kiinteistönkehitysyhtiö NREP:n kanssa. Alueen tilojen kunnostuksesta, omistamisesta ja vuokraamisesta vastaisi tulevaisuudessa kaupungin ja NREP:n kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistö Oy Kaapelitalo on mukana kokonaisuuden selvittämisestä, koska yhtiöllä on kokemusta vastaavista hankkeista Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa.

Vuonna 2020 NREP voitti alueen kehittämisestä järjestetyn kilpailun, ja ehdotti sairaalarakennukseen muun muassa hostelli- ja työskentelytiloja. Kaupunginhallitus hylkäsi ehdotuksen, mutta NREP pysyy mukana nykyisessä suunnittelussa ja sen aiempia ehdotuksia hyödynnetään soveltuvin osin. Myös uusia ideoita toivotaan erityisesti kaupunkilaisilta ja alueen nykyisiltä käyttäjiltä.

Suunnitteluun osallistuminen

Kaupunkilaisten ideoita ja toiveita kerättiin Kerrokantasi-verkkokyselyn kautta sen aukioloaikana 30.11.2022-20.1.2023.

Lisäksi keväällä 2023 tullaan järjestämään työpajoja, joissa voi keskustellen kertoa ideoita ja ajatuksia tulevasta käytöstä. Ensimmäinen työpaja keskittyy tiedon kokoamiseen nykyisestä käytöstä sekä toiveista tulevalle.  Työpajat on tarkoitettu kaikille Lapinlahden tulevasta toiminnasta kiinnostuneille, olit sitten alueen käyttäjä tai vuokralainen, mahdollinen tuleva käyttäjä, vuokralainen tai muuten vain aiheesta kiinnostunut.

Ensimmäinen työpaja järjestetään Lapinlahden sairaalassa 2.2.2023.

Alueen kehittämisen vaiheet

 • Ideoiden ja toiveiden kerääminen verkossa ja työpajoissa (talvi 2022 - kevät 2023)
 • Toimintakonseptiluonnoksen kommentointi verkossa ja työpajoissa (kevät 2023)
 • Tarkempi suunnitelma etenee päätöksentekoon (arvio syksyllä 2023)

 • rakennusten suojeluarvot säilytetään ja rakennukset korjataan
 • alue säilyy riittävässä määrin luonteeltaan kaupunkilaisille avoimena rakennusten osalta ja koko laajuudeltaan puiston osalta
 • kokonaisuuden tulee mahdollistaa, että alueen historiaan nivoutuva mielenterveystyö sekä kaupunkilaisille avoin kansalaisjärjestö- ja kulttuuritoiminta säilyvät osana aluetta
 • puiston luontoarvot tulee huomioida ja turvata
 • alueen tulevien toimijoiden ja mahdollisten vuokralaisten tulee sitoutua tasapuoliseen ja avoimeen taloudelliseen malliin, jossa kiinteistöjen korjauskustannukset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan
 • rakennusten korjaamiseen ja alueen kehittämiseen tulee löytää mahdollisuuksien mukaan kaupungin ulkopuolisia toimijoita, joilla on mahdollisuus ottaa vastuuta kokonaisuudesta
 • Kaupunkikonserni voi myös jäädä alueelle rakennusten tai osan rakennuksista omistajaksi esimerkiksi oman kiinteistöyhtiön toimesta
 • voittaneen ehdotuksen toimijat ja suunnitelma pidetään mukana kokonaisuuden selvittämisessä
 • yksi selvitettävä mahdollisuus on yhteisyritys vaihtoehtoisilla omistusosuuksilla
Sulje

Usein kysytyt kysymykset:

Lapinlahden alueesta halutaan kaupunkilaisille avoin ja elävä paikka, josta mahdollisimman moni helsinkiläinen pääsee nauttimaan. Lapinlahden sairaalan rakennukset tulee kuitenkin kunnostaa pian, rakennusten kulttuurihistorialliset arvot säilyttäen. Hyvinvoinnin, mielenterveyden ja tätä tukevan taidetyön matalan kynnyksen toiminnan jatkamiselle halutaan varata tulevaisuudessakin mahdollisuus.

Sulje

Ei tulla. Sairaalaa ympäröivään suojeltuun puistoon ei olla suunnittelemassa lisärakentamista. Puistossa on tehty viime vuosina pääosin ylläpitävää hoitoa. Tulevassa suunnitelmassa suojellaan sen erityiset luontoarvot ja historiallisuus, kuten sairaalan potilaiden istuttamat puut ja uhanalaisen kirvelilattakoin esiintymisalue.

Sulje

Alueen kehittämisestä laaditaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ehdotus toimintakonseptista, johon kerätään myös alueen käyttäjien, kävijöiden ja muiden kaupunkilaisten ideoita ja toiveita alueen tulevaisuudesta. Asukkailla on mahdollisuus kommentoida toimintakonseptia. Kaupunki aloittaa suunnittelun rinnalla asemakaavoituksen, jossa määritellään mihin käyttöön rakennuksia voi tulevaisuudessa käyttää. Tarkoituksena on, että tarkempi suunnitelma- ja asemakaava etenevät päätöksentekoon loppuvuodesta 2023.

Sulje

Suunnitteilla on, että alueen tilojen kunnostuksesta, omistamisesta ja vuokraamisesta vastaisi tulevaisuudessa kaupungin ja NREP:n kiinteistöosakeyhtiö. Helsingin kaupunki tekee selvitystä yhteistyössä NREP:n sekä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa. Vuonna 2020 NREP voitti alueen kehittämisestä järjestetyn kilpailun ja ehdotti sairaalarakennukseen muun muassa hostelli- ja työskentelytiloja. Kaupunginhallitus hylkäsi ehdotuksen, mutta päätti, että NREP suunnitelmineen pidetään mukana kokonaisuuden selvittämisessä.

Sulje

Kyllä, taloteknisistä syistä alueen rakennuksia on korjattava. Rakenteista poistetaan haitallisia aineita, esteettömyys huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ja uudistetaan ilmanvaihtoa ja viemäröintiä. Rakennusten kuntoa selvittämällä saadaan tarkka tieto tarpeellisista korjauksista, jotka turvaavat rakennuksen monipuolista käyttöä sekä kulttuuri- ja rakennushistoriallista arvoa myös tulevaisuudessa.

Sulje

Kaupunkilaisilta kerätään ideoita ja toiveita alueen tulevaa käyttöä määrittelevään toimintakonseptiin. Ideoita ja toiveita kerättiin Kerrokantasi-kyselyssä 20.1.2023 asti. Lisäksi keväällä 2023 järjestetään työpajoja, joissa voi keskustellen kertoa ideansa ja toiveensa alueen tulevasta käytöstä.  Tarkoituksena on, että kaupunkilaiset pääsevät kommentoimaan toimintakonseptiluonnosta ennen sen etenemistä päätöksentekoon.

Sulje