Länsi-Helsingin raitiotie

Läntiseen Helsinkiin suunnitellaan pikaraitiotietä keskustasta Meilahden, Munkkiniemen, Haagan ja Lassilan kautta Kannelmäkeen. Pikaraitiotien rinnalla toteutetaan uudet rataosuudet läntiseen kantakaupunkiin Fredrikinkadulle ja Topeliuksenkadulle.
Havainnekuvassa raitiovaunu uudistetulla Huopalahdentiellä

Läntiseen Helsinkiin suunnitellaan pikaraitiotietä keskustasta Meilahden, Munkkiniemen, Haagan ja Lassilan kautta Kannelmäkeen. Niin kutsuttu Vihdintien pikaraitiotie yhdistää liikenteen solmukohtia, asuin- ja työpaikka-alueita sekä laajentaa raideliikenteen palvelua uusille alueille. Raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutetaan Huopalahdentien ja Vihdintien bulevardikadut sekä Haagan ympyrän järjestelyt, jotka luovat puitteet alueen kantakaupunkimaiselle täydennysrakentamiselle (linkki läntisen bulevardikaupungin sivulle). Raitiolinjalta voi vaihtaa lähijuniin Valimon sekä Pohjois-Haagan asemilla. Pikaraitiotien päätepysäkki sijoittuu Kantelettarentielle Kehä I:n pohjoispuolelle.

Pikaraitiotien rinnalla toteutetaan uudet rataosuudet läntiseen kantakaupunkiin Fredrikinkadulle ja Topeliuksenkadulle. Rataosuudet täydentävät kantakaupungin raitioverkkoa ja mahdollistavat bussiliikenteen korvaamista raitiolinjojen palvelulla.

 Kaupunginvaltuusto päätti hankkeen toteuttamisesta 20.1.2021 (linkki kaupunginvaltuuston päätökseen (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)).

 Vuoden 2023 aikana laaditaan hankkeesta hankesuunnitelma, jossa määritellään toteutettavan hankekokonaisuuden laajuus, toteutustapa sekä toteutusaikataulu. Seuraavissa vaiheissa hanke jatkuu toteutussuunnittelulla, jossa laaditaan katusuunnitelmat ja muut rakentamisen edellyttämät suunnitelmat. Rakentamisvaihe alkaa arviolta vuonna 2026 ja arvio hankkeen valmistumisvuodesta on 2030-2031.

Lisätietoja hankkeesta

Anton Silvo, projektinjohtaja

Anton.silvo@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)