Tule vastaamaan kyselyyn kaupungin verkkosivuista! Vastaamalla autat meitä kehittämään sivustoa paremmaksi. Vastaaminen vie aikaa noin pari minuuttia.

Kätilöopiston sairaalan kehittäminen

Helsingin kaupunki etsii kumppania Kätilöopiston sairaalan kehittämiseen. Kilpailun tavoitteena on löytää kilpailualueelle korkealaatuinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, jossa sairaalarakennus peruskorjataan uuteen käyttöön. Tavoitteena on rakennuskokonaisuuden pääasiallinen säilyttäminen, mutta korttelialueelle on mahdollista osoittaa myös jonkin verran uutta rakentamista.
Kätilöopiston sairaala

Kilpailun ensimmäinen vaihe

Kilpailun tarkemmat ehdot ja tiedot löydät kilpailuohjelmasta.

Kilpailu on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille tai niiden muodostamille yhteenliittymille, joilla on tekniset, taloudelliset ja muut edellytykset suunnitella ja toteuttaa erittäin vaativa ja laadukas peruskorjaus- ja rakennusprojekti.

Kätilöopiston kilpailun ensimmäisen vaiheen neljä kilpailuehdotusta olivat alkuvuodesta nähtävänä ja kommentoitavana Kerro kantasi -palvelussa  . Kaupunkilaiset antoivat ehdotuksista yli 300 kommenttia tuomariston käytettäväksi.

Toiseen vaiheeseen on valittu kolme ehdotusta

Tuomaristo on valinnut kilpailun toiseen vaiheeseen kolme kilpailuehdotusta:

  • Kumpulan Haikaranpesä (Deas Asset Management, Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy, Masu Planning Oy, A-insinöörit, Sweco Finland Oy)
  • N2O (Nrep Oy, Ailecon Oy, Avarrus Arkkitehdit Oy, AOR Arkkitehdit Oy, Sitowise Oy)
  • Pihapiiri (Urbanizator Oy, L Arkkitehdit Oy, Consti Korjausrakentaminen Oy, Pohjola Rakennus Oy Suomi, Sweco Finland Oy)

Tuomaristo painotti arvioinnissaan erityisesti suunnitelmien kokonaisratkaisua eli sitä, miten suunnitelma sopeutuu ympäröivään rakennettuun ja luonnonympäristöön sekä siihen, onko ehdotus käytännössä toimiva ja toteutettavissa. Arvioinnissa on kiinnitetty huomiota myös suunnitelmien kaupunkikuvalliseen laatuun, kävely-ympäristön ja kaupunkitilan laatuun sekä Hiilineutraali Helsinki 2030 -toimenpideohjelman toteutumista edistäviin ratkaisuihin.

Jatkoon valitut kilpailijat laativat tarkennetun kilpailuehdotuksen tuomaristolta saamansa palautteen perusteella. Ohjeissa tarkennetaan esimerkiksi uuden rakentamisen suhdetta viereiseen puistoalueeseen.

Toisen vaiheen kilpailuehdotukset nähtäville kesäkuussa 2023

Toisen vaiheen kilpailuehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville ja kommentoivaksi Kerro kantasi -palveluun kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Töitä voi kommentoida elokuun loppuun asti.

Kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä 2023

Kilpailun voittanut ryhmä jatkaa alueen suunnittelua kumppanuuskaavoituksena yhteistyössä kaupungin kanssa. Kilpailun voittaja toimii myös kilpailuehdotuksen pohjalta muodostettavien tonttien toteuttajana. Toteutussopimuksen ja alueelle laadittavan asemakaavan hyväksymisestä päättää myöhemmin kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:

Vastauksia kilpailusta esitettyihin kysymyksiin

Kätilöopiston kilpailua koskevat 19.6.2022 mennessä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin (julkaistu 27.6.2022).

Hakemukset käsitellään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen (25.8.2022 klo 14). Kilpailun järjestäjä voi pyytää täydennyksiä, mikäli kelpoisuutta ei katsota riittäväksi. Selvästi puutteellisten hakemusten osalta kilpailun järjestäjällä on oikeus hylätä hakemukset ilman täydennyspyyntöä.

Hintaa käytetään ehdotusten arviointiperusteena ainoastaan siinä tapauksessa, että ehdotukset ovat muutoin tasaveroiset. Toisaalta toimintojen monipuolisuus ei sekään ole ensisijaisia arviointiperusteita. Pääpaino on onnistuneella arkkitehtonisella kokonaisuudella, jossa esitetyt käyttötarkoitukset sopivat rakennukseen tai rakennuksiin sekä toiminnallisuuden että rakennuksen arvojen näkökulmasta. Mahdolliset rakennuksen historiaan liittyvät toiminnot voidaan lukea ehdotuksen eduksi.

Säilytettäville rakennuksen osille tullaan esittämään suojelumerkintää Sr-3, kaupunkikuvallisesti arvokas suojeltava rakennus, jota ei saa purkaa. Suojelumääräyksen tarkempi sisältö määritellään kaavatyössä voittanut kilpailuehdotus huomioiden.

Säilytettäviin osiin saa esittää uusien käyttötarkoitusten edellyttämiä muutoksia.

Kilpailuohjelman mukaan kilpailuehdotuksessa esitettävä ratkaisu tulee sopeuttaa ympäröivään rakennuskantaan ja uudisrakennusten tulee rajautua alueelle ominaisella tavalla Sofianlehdonkatuun ja Isonniitynkatuun. Onko siis toiveena, että uudisrakennukset rajautuvat Sofianlehdonkatuun ja Isonniitynkatuun?

Mikäli A-osa esitetään purettavaksi, sen voi korvata vastaavan korkuisella uudisosalla. Uudisrakennusten sijoittelulla tulee pyrkiä miellyttävään ja korkeatasoiseen ratkaisuun, joka sopeutuu ympäröivään rakennuskantaan.

Kortteliin on mahdollista esittää perinteisen asumisen lisäksi myös muita asumismuotoja ja toimintoja.