Matkailun kestävyys Helsingissä

Helsinki on sitoutunut kaikessa toiminnassaan kestävyyteen. Monilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna Helsinki on maailman kärjessä kestävän kehityksen saralla. Kestävyys nähdään Helsingille erottautumistekijänä ja kilpailuetuna. Kestävä kasvu ja uudistuminen toteutuvat, jos julkiset ja yksityiset alojen toimijat vastuullisesti ja pitkäjänteisesti muuttavat toimintatapojaan. Onnistuminen vaatii lisäksi suunnitelmallisuutta, mittaamista, seurantaa, viestintää sekä yritysten ja muiden toimijoiden tukemista polulla kohti toiminnan sertifiointia ja jatkuvaa kehittämistä. Tavoitteena on olla maailman kestävin matkailukohde.

Kehitämme Helsingistä maailman kestävintä ja älykkäintä matkailukohdetta.

Helsingin kaupunkistrategia

Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla.

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026

Helsingin matkailun saavutuksia

Mitä matkailutoimija voi tehdä matkailun kestävyyden edistämiseksi?

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Maksuton Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.  

Syyskuussa 2023 ohjelmassa oli mukana 132 yritystä, joista 58 on saanut STF -merkin. Helsinki on mukana ohjelmassa ja tavoittelee matkailukohteena STF-merkkiä vuoteen 2025 mennessä. 

Sustainable Travel Finland -ohjelma(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valitse vastuullisemmin -palvelu

Valitse vastuullisemmin -palvelu nostaa esille helsinkiläisiä yrityksiä, jotka toimivat yritystoiminnassaan vastuullisesti. Palvelu kattaa kuusi eri kategoriaa: käyntikohteet, ravintolat, tapahtumat ja tapahtumatilat, majoitus sekä liikkeet. 

Valitse vastuullisemmin -palvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -julistus

YK:n tukemassa Glasgow Declaration -julistuksessa sitoudutaan puolittamaan matkailun aiheuttamat päästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan päästöjen nollataso vuonna 2050. Jokainen helsinkiläinen matkailuyritys voi allekirjoittaa sitoumuksen.

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism (englanniksi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hiilineutraaliuden käsikirja matkailuyrityksille

Matkailuyrityksiä varten on luotu Hiilineutraaliuden käsikirja, joka tarjoaa neuvoja ja tukea erilaisten matkailualalla toimivien yritysten omien päästövähennysten toteuttamiseen. Käsikirja on tehty osana Carbon Neutral Experience -hanketta, jota koordinoi Novago Yrityskehitys Oy. Käsikirja on julkaistu syyskuussa 2022.

Hiilineutraaliuden käsikirja matkailuyrityksille

Opas hiilijalanjälkiviestintään matkailualan yrityksille

Opas matkailualan yrityksille hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvästä viestinnästä kuluttajille. Opas on käytännönläheinen ja sisältää konkreettisia esimerkkejä.

Opas hiilijalanjälkiviestintään matkailualan yrityksille

Matkailuyritysten ja tapahtumien hiilijalanjäljen mittaaminen

Matkailuyritys voi mitata oman hiilijalanjälkensä käyttämällä Visit Finlandin matkailualan CO2 -laskuria. Tapahtumatuottaja voi laskea tapahtuman hiilijalanjäljen käyttämällä Helsingin kaupungin toteuttamaa tapahtumien hiilijalanjälkilaskuria.

Matkailualan CO2-laskuri(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tapahtumien hiilijalanjälkilaskuri

Energiansäästön tarkastuslistat

Osana Carbon Neutral Experience- sekä Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeiden toimenpiteitä on toteutettu Energiansäästön tarkastuslistat matkailuyrityksille kategorioittain (linkit avautuvat excel-tiedostoina):

Liikkumisen palvelut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  Majoitus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  Ohjelmapalvelut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)  Ravintolat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Inklusiivisen matkailun opas

Inklusiivisen matkailun päämääränä on, että matkailuelämykset olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, kulttuurista ja erityistarpeista huolimatta. Visit Finlandin tekemän oppaan avulla matkailuyritykset voivat kehittää omaa toimintaa kohti yhdenvertaisuutta.

Inklusiivisen matkailun opas(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sosiaalisen vastuullisuuden kompassi tapahtumajärjestäjälle

Työkalu, jonka avulla voi tarkastella oman tapahtuman sosiaalista vastuullisuutta ja kehittää sitä. Työkalu sisältää eritasoisia toimenpiteitä, joita voi hyödyntää tapahtumatuotannossa.

Sosiaalisen vastuullisuuden kompassi tapahtumajärjestäjälle

Näin viestit liikuntaesteettömistä palveluista toimintarajoitteisille asiakkaille -opas

Opas neuvoo, mitä majoitus- ja ravintola-alan yrityksissä tulisi huomioida, jotta ne voivat toteuttaa yhä paremmin liikuntaesteettömiä palveluja ja viestiä niistä toimintarajoitteisille asiakkaille. Opas on toteutettu osana Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanketta.

Näin viestit liikuntaesteettömistä palveluista toimintarajoitteisille asiakkaille -opas

Kompassi – Käsikirja Helsingin matkailun ja tapahtumien turvallisuuteen

Käsikirja Helsingin matkailun ja tapahtumien turvallisuuteen eli Kompassi tarjoaa kattavasti turvallisuustietoa ja -ohjeistusta matkailualan toimijoille. Käsikirja on luotu yhteistyössä Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeessa, josta voi lukea lisää sivulta Päättyneet hankkeet.

Kompassi – Käsikirja Helsingin matkailun ja tapahtumien turvallisuuteen

Lokikirja – Digityökalu turvallisuuden kehittämiseen matkailuyrityksissä

Lokikirja on digityökalu turvallisuusasioiden huomioimiseen, ja siihen on koottu samoihin kansiin keskeisimmät turvallisuustoimet, jotka matkailun parissa toimivan yrityksen tulee huomioida. Käsikirja on valmistunut keväällä 2023.

Lokikirja – Digityökalu turvallisuuden kehittämiseen matkailuyrityksissä

10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla

Mitä matkailuyrityksessä olisi hyvä tehdä kyberturvallisuuden parantamiseksi? Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK on luonut matkailuyrityksille suunnatun kyberturvallisuuden vuosikellon sekä 10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla -materiaalit.

10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla

Helsingin kestävä matkailu asiakaspalvelussa (opas & video)

Helsingissä toimivia matkailun asiakaspalvelijoita, kuten oppaita, hotellien vastaanottovirkailijoita, museoiden työntekijöitä ja ravintoloiden henkilökuntaa varten on luotu ohjeistus vastuullisuuden viestimistä varten.

Videolla Jukka Punamäki Helsingin kaupungin matkailu ja kohdepalvelut -yksiköstä sekä Anu Nylund Mood of Finland ry:stä keskustelevat Helsingin kestävästä matkailusta sekä matkailun parissa toimiville asiakaspalvelijoille suunnatusta kestävän matkailun ohjeistuksesta.

Opas asiakaspalvelijoille vastuullisuuden viestimiseen

Helsingin kestävä matkailu asiakaspalvelussa (video)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kestävän matkailijan opas Helsinkiin

Helsinki on toteuttanut oppaan matkailijoille, jota seuraamalla matka on mahdollisimman kestävä.
Opasta voi jakaa omissa kanavissa, esimerkiksi linkkaamalla sen omille nettisivuille tai varauskanavaan.

Kestävän matkailijan opas Helsinkiin

Helsingin vastuullisuudesta viestiminen

Helsinki Partnersin kattavat kaksi vastuullisuusteemaista työkalupakkia tuovat esille Helsingin tekemää kestävän kehityksen työtä ja auttaa siitä viestimiseen konkreettisten esimerkkien avulla ja työkalujen kautta (englanniksi).

Toolkit for Communicating Climate & Environmental Sustainability in Helsinki

Toolkit for Communicating Social Sustainability in Helsinki 

Oman tapahtuman järjestäminen kestävästi 

Helsinki Partners on luonut ohjeet kestävien tapahtumien järjestämiseksi. Ohje on ladattavana versiona myös Helsinki Material Bankissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Sustainable meeting guidelines (pdf, englanniksi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kestävän ruokamatkailun opas

Visit Finlandin opas tukee etenkin kansainvälisille markkinoille suuntavien ruokamatkailuyritysten kehittämistä, mutta se soveltuu yhtä hyvin vain kotimaisia asiakkaita palveleville yrityksille. Opas sisältää runsaasti hyödyllisiä linkkejä muihin julkaisuihin, joita kestävästä ruokamatkailusta on jo runsaasti tuotettu.

Kestävän ruokamatkailun opas(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Työkirja ravintoloille: Vastuullisempaa kattausta

Kaikille ravitsemisalan toimijoille koottu työkirja, jossa on tietoa hiilikädenjäljestä ja mahdollisuuksista kehittää sen avulla ravintoloiden vastuullista arkea.

Vastuullisempaa kattausta -työkirja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa koskeva ohje

Majoitustoimintaa koskevan ohjeistamisen tarkoituksena on selkeyttää sitä, milloin huoneiston hallinnan luovuttamista saatetaan pitää luvanvaraisena ja ammattimaisena majoitustoimintana, eikä esimerkiksi yksityishenkilön oman kodin lyhytaikaisena ja satunnaisena vuokrauksena.

Asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa koskeva ohje

Kestävän matkailukohteen kehittäminen

Helsingin kestävän matkailun periaatteet

Helsinki on linjannut kestävän matkailun periaatteet (engl. policy), jotka ohjaa kaikkea kaupungin matkailun kehittämistä. Tutustu Helsingin kestävän matkailun periaatteisiin (pdf, englanniksi).

Kestävyys Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmassa

Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026 on jaettu kolmeen päätavoitteeseen ja niistä kohta B liittyy erityisesti kestävyyteen. Kohdan alatavoitteet ovat seuraavat:

B.1. Ympäristön kestävyys ja hiilineutraalius kehittämisen kärkenä

B.2. Helsinkiläiset, inklusiivisuus sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys kehittämisen keskiössä

B.3. Helsinki on kestävyydessä maailman kärjessä indeksien ja sertifiointien avulla todennettuna

B.4.Osaavan työvoiman saatavuus on toimialojen elinehto

B.5. Kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen panostaminen on vetovoiman perusedellytys

Helsingin matkailun hiilijalanjälki ja ilmastotiekartta

Helsingin matkailun päästöt(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) on keväällä 2023 arvioitu ensimmäistä kertaa yhdessä 14 muun uusimalaisen kunnan kanssa. Laskenta toteutettiin Carbon Neutral Experience -hankkeen toimesta. Tutustu laskennan loppuraporttiin. Laskennan tulosten pohjalta luotiin Helsingin matkailun ilmastotiekartta vuosille 20232036–.

Matkailun ja tapahtumien kiertotalousohjelma

Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelmassa toimenpide 23 sisältää matkailun ja tapahtumien kiertotalousohjelman, joka sisältää seitsemän kokonaisuutta. Ohjelma on valmistunut kesäkuussa 2023.

Helsinkiläisten osallisuus matkailun kehittämiseen 

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman 2022–2026 mukaan helsinkiläisten hyvinvoinnin tulee olla kaiken kehittämisen lähtökohtana. Helsingillä on toimintasuunnitelma asukkaiden osallistamiseksi vuosille 2022-2024. Helsingin matkailu ja kohdepalvelut -yksikkö seuraa helsinkiläisten näkemyksiä matkailun vaikutuksista kaupunkiin kahden vuoden välein tehtävän tutkimuksen avulla, ja viimeisin tutkimus toteutettiin helmikuussa 2023 (vuosi 2019, vuosi 2021(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)). Lisäksi Helsinki kysyy kehittämisideoita paikallisille suunnatulla kyselyllä. Kaupunki järjestää myös kuulemistilaisuuksia ja tiedottaa aktiivisesti matkailun nykytilasta ja tulevista hankkeista. Vuoden 2023 osallisuusraportissa kuvataan tarkemmin eri tutkimusten ja kyselyiden tuloksia ja niistä seuraavia toimenpiteitä.

Matkailun ja tapahtumien inklusiivisuus

Helsingin matkailun ja tapahtumien toimintaohjelman 20222026– mukaan helsinkiläiset, inklusiivisuus sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ovat kehittämisen keskiössä. Keväällä 2023 on valmistunut kattava Helsingin matkailun ja tapahtumien inklusiivisuuden nykytila-analyysi, joka sisältää myös askelmerkit inklusiivisuuden kehittämiseksi tulevaisuudessa.

Sertifioinnit ja indeksit

Matkailun kestävyyden edistäminen tulee tehdä uskottavasti, mitattavasti sekä vertailukelpoisesti. Viherpesun mahdollisuuksia tulee aktiivisesti vähentää ja Helsingin haluaa näyttää esimerkkiä. Helsinki tavoittelee kansainvälisen Global Destination Sustainability -indeksin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kärkipaikkaa vuoteen 2026 mennessä. Helsinki tavoittelee Green Destinations -sertifiointia(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) vuoden 2024 aikana sekä Sustainable Travel Finland -merkkiä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) vuoteen 2025 mennessä. Mahdolliset palautteet sertifiointien toteutuksesta tai sisällöistä voi jättää lomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Helsingin kaupunginkanslialle (johon matkailu ja kohdepalvelut -yksikkökin kuuluu) myönnettiin 12.5.2023 Ekokompassi-sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti.
Helsingin kaupunginkanslialle (johon matkailu ja kohdepalvelut -yksikkökin kuuluu) myönnettiin 12.5.2023 Ekokompassi-sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti.
Helsingin matkailu ja kohdepalvelut -yksikön toimistorakennus osoitteessa Kansakoulukatu 3 on marraskuussa 2022 saavuttanut LEED Gold -sertifioinnin (luokitustyökalu LEED v4 Core&Shell). Lisäksi Kansakoulukatu 3 pyrkii olemaan energiankäytöltään mahdollisimman vastuullinen: niin kiinteistösähkö, kaukolämpö kuin kaukojäähdytys ovat hiilidioksidivapaita.
Helsingin matkailu ja kohdepalvelut -yksikön toimistorakennus osoitteessa Kansakoulukatu 3 on marraskuussa 2022 saavuttanut LEED Gold -sertifioinnin (luokitustyökalu LEED v4 Core&Shell). Lisäksi Kansakoulukatu 3 pyrkii olemaan energiankäytöltään mahdollisimman vastuullinen: niin kiinteistösähkö, kaukolämpö kuin kaukojäähdytys ovat hiilidioksidivapaita.

Kestävän matkailun asiantuntija

Kuva: Sakari Röyskö