Hyppää pääsisältöön

Matkailun kestävyys Helsingissä

Helsinki on sitoutunut kaikessa toiminnassaan kestävyyteen. Monilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna Helsinki on maailman kärjessä kestävän kehityksen saralla. Kestävyys nähdään Helsingille erottautumistekijänä ja kilpailuetuna. Tavoitteena on olla maailman kestävin matkailukohde. Kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisilla valinnoilla voidaan kehittää yritystoiminnan kannattavuutta. Helsinki on mukana Sustainable Travel Finland -ohjelmassa ja tavoittelee matkailukohteena Sustainable Travel Finland (STF) -merkkiä vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi Helsinki on mukana Global Destination Sustainability -indeksissä ja tavoittelee indeksin kärkipaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Kehitämme Helsingistä maailman kestävintä ja älykkäintä matkailukohdetta.

Helsingin kaupunkistrategia

Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla.

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026

 

Mitä matkailutoimija voi tehdä matkailun kestävyyden edistämiseksi?

Helsingin tavoite on olla kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla. Helsinkiläisille yrityksille on luotu selkeä polku kohti kestävyyttä, ja tämä polku sisältää kolme toisiaan tukevaa työkalua. Tutustu tarkemmin helsinkiläisille matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen yrityksille tarkoitettuun kestävyyspolkuun (pdf).

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Maksuton Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.  

Syyskuussa 2022 ohjelmassa oli mukana 80 yritystä, joista 22 on saanut STF -merkin. Helsinki on mukana ohjelmassa ja tavoittelee matkailukohteena STF-merkkiä vuoteen 2025 mennessä. 

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Valitse vastuullisemmin -palvelu

Valitse vastuullisemmin -palvelu nostaa esille helsinkiläisiä yrityksiä, jotka toimivat yritystoiminnassaan vastuullisesti. Palvelu kattaa kuusi eri kategoriaa: käyntikohteet, ravintolat, tapahtumat ja tapahtumatilat, majoitus sekä liikkeet. 

Valitse vastuullisemmin -palvelu

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -julistus

YK:n tukemassa Glasgow Declaration -julistuksessa sitoudutaan puolittamaan matkailun aiheuttamat päästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan päästöjen nollataso vuonna 2050. Jokainen helsinkiläinen matkailuyritys voi allekirjoittaa sitoumuksen.

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism (englanniksi)

Hiilineutraaliuden käsikirja matkailuyrityksille

Matkailuyrityksiä varten on luotu Hiilineutraaliuden käsikirja, joka tarjoaa neuvoja ja tukea erilaisten matkailualalla toimivien yritysten omien päästövähennysten toteuttamiseen. Käsikirja on tehty osana Carbon Neutral Experience -hanketta, jota koordinoi Novago Yrityskehitys Oy. Käsikirja on julkaistu syyskuussa 2022.

Hiilineutraaliuden käsikirja matkailuyrityksille

Helsingin vastuullisuudesta viestiminen 

Helsinki Partnersin kattava vastuullisuusteemainen työkalupakki tuo esille Helsingin tekemää kestävän kehityksen työtä ja auttaa siitä viestimiseen konkreettisten esimerkkien avulla ja työkalujen kautta (englanniksi). 

Toolkit for Communicating Sustainable Helsinki

Oman tapahtuman järjestäminen kestävästi 

Helsinki Partners on luonut ohjeet kestävien tapahtumien järjestämiseksi. Ohje on ladattavana versiona myös Helsinki Material Bankissa.

Sustainable meeting guidelines (pdf, englanniksi)

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelmassa 2022–2026 todetaan, että Helsinki on kansainvälisesti kestävyyden edelläkävijä ja ratkaisija matkailu- ja tapahtuma-aloilla. Kyseinen strateginen valinta jakaantuu viiteen kohtaan:

•    Ympäristön kestävyys ja hiilineutraalius kehittämisen kärkenä
•    Helsinkiläiset, inklusiivisuus sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys kehittämisen keskiössä
•    Helsinki on kestävyydessä maailman kärjessä indeksien ja sertifiointien avulla todennettuna
•    Osaavan työvoiman saatavuus on toimialojen elinehto
•    Kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen panostaminen on vetovoiman perusedellytys

Yhteiset tavoitteet ohjaavat kaupunkikonsernin toimintaa siten, että toimenpiteistä hyötyvät matkailijat, asukkaat, tapahtumakävijät, paikalliset yritykset ja muut toimijat.

Matkailun ja tapahtumien toimintaohjelma 2022–2026 (pdf)

Matkailuturvallisuus Helsingissä

Matkailija kohtaa asiakaspolullaan useita eri palveluja, kohteita ja ihmisiä – ja jokaisella näistä on vaikutusta siihen, millainen turvallisuuden kokemus matkailijalle muodostuu. Turvallisen matkailun mahdollistaminen Helsingissä on kaupungille tärkeä tavoite, joka on noussut entistä tärkeämpään arvoonsa koronakriisin seurauksena.

Turvallisuus on osa palveluiden laatua. Ensisijaisesti noudatetaan aina viranomaisten ohjeistuksia ja sääntöjä. Sen lisäksi tavoitteena on, että kaikki Helsingin matkailuyritykset noudattavat samoja toimintamalleja turvallisuuden osalta. Yhteisiä toimintamalleja voidaan sisällyttää matkan kaikkiin eri vaiheisiin aina suunnittelusta jälkimarkkinointiin asti. Kun kaikki matkailuketjun toimijat (logistiikka, ravintolat, hotellit, ohjelmapalvelut, tapahtumat jne.) viestivät samalla tavalla, syntyy asiakkaalle kokonaisuutena turvallisempi kokemus.

Turvallisuuteen panostaminen tuo taloudellista hyötyä, sillä se lisää kaupungin vetovoimaa ja houkuttelee alueelle uusia matkailijoita. Turvallisuuden kasvattaminen tapahtuu usein pienin teoin eikä vaadi suuria panostuksia. Turvallisuus onkin usein edullista, mutta tuottaa paljon. Turvallisuuden eteen tehdyn työn hyödyt heijastuvat suoraan matkailijamääriin ja matkailun laatuun.