Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan avustukset

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala myöntää vuosittain toiminta-avustuksia perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Lisäksi toimiala myöntää yleisavustuksia järjestöille, joiden toiminta kohdistuu helsinkiläisiin.
Kuva: Jefunne Gimpel