Tulli- ja pakkahuone, Katajanokka, hintakilpailu

Helsingin kaupunki etsii kumppania kehittämään ja ostamaan Katajanokalla sijaitsevan rakennustaiteellisesti arvokkaan Tulli- ja pakkahuoneen. Kilpailun hakuaika päättyy tämän hetkisen aikataulun mukaan 28.4.2023 klo 15.00.
Tulli- ja pakkahuone Katajanokalla
Tulli- ja pakkahuone Katajanokalla

Hintakilpailu

Kilpailu on hintakilpailu, joka on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille. Kilpailu käynnistyy kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä hakuohjeen ja kilpailun järjestämisen. 

Kilpailu ratkaistaan tarjotun hinnan perusteella. Hintakilpailuun hyväksytään ne kilpailuehdotukset, joiden konseptisuunnitelmat täyttävät kilpailun valintakriteerit sekä konseptille asetettavat vähimmäisvaatimukset. 

Mitä rakennukseen on toteutettava?

Helsingin kaupunki etsii kumppania kehittämään ja ostamaan Katajanokalla sijaitsevan rakennustaiteellisesti arvokkaan Tulli- ja pakkahuoneen. Kilpailun tavoitteena on löytää kilpailualueelle korkealaatuinen ja toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu, jossa rakennus kehitetään uuteen käyttöön. Kilpailun voittaja osallistuu asemakaavoitukseen yhteistyössä kaupungin kanssa.

Rakennukseen haetaan monipuolista konseptia, joka voi rakentua esimerkiksi toimisto- ja työskentelytilojen, ravintoloiden, liiketilojen, kokoontumistilojen tai taiteen ja kulttuuritoimintojen ympärille.  Rakennuksen kaupunkikuvallisten, arkkitehtonisten ja kulttuurihistoriallisten suojeluarvojen johdosta julkisivuihin tai katolle ei saa tehdä merkittäviä muutoksia. 

Professori Gustaf Nyströmin suunnittelema Tulli- ja pakkahuone valmistui vuonna 1901. Rakennus oli jo valmistuessaan rakennustaiteellisesti ansiokkaaksi arvostettu ja sillä on tärkeä asema Suomen 1800-luvun lopun arkkitehtuurikehityksen ilmentäjänä. Rakennuksen julkisivut ovat puhtaaksimuurattua tiiltä ja kattomaailman erityispiirteenä ovat runsaat torniaiheet. Kaksikerroksiseen rakennukseen sijoittui alun perin sekä kylmää että lämmintä pakkahuone- eli tullivarastotilaa, tullikamari sekä liikennekonttorin työskentely- ja asiakastilat.  Rakennus toimi yli 90 vuotta alkuperäisessä käytössä eivätkä siihen tehdyt vähäiset muutokset ole hävittäneet rakennuksen selkeätä tilallista perusratkaisua, alkuperäistä ilmettä ja arvokkaita sisätiloja.

Liiteaineisto

Hakuohjeen liiteaineistoon kuuluu selvityksiä, joissa on lisätietoa kilpailualueesta. Täysi liitemateriaali toimitetaan pyynnöstä sähköpostitse käyttöehtositoumuksen täytettynä toimittaneille tahoille. Liiteaineistopyynnöt toimitetaan osoitteeseen katharina.mead@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Vastauksia kilpailuun osallistuvien esittämiin kysymyksiin

Kilpailuun osallistuvien oli mahdollista esittää kilpailua koskevia kysymyksiä 17.3.2023 mennessä. Löydät vastaukset kysymyksiin sivun oikealta laidalta kohdasta Vastauksia kysymyksiin. 

Toimita kilpailuehdotus viimeistään pe 28.4.2023 klo 15.00

Kilpailu on hintakilpailu, joka on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan toimijoille. Kilpailu käynnistyy kaupunkiympäristölautakunnan hyväksyttyä hakuohjeen ja kilpailun järjestämisen. Kilpailun hakuaika päättyy tämän hetkisen aikataulun mukaan 28.4.2023 klo 15.00.

Kilpailuehdotus (konseptisuunnitelmat, euromääräinen indikatiivinen ostotarjous sekä hakuohjeessa mainitut selvitykset) liitteineen tai latauslinkkeineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen katharina.mead@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) perjantaihin 28.4.2023 klo 15.00 mennessä. Ostotarjous tulee toimittaa erillisessä tiedostossa osana kilpailuehdotusaineistoa. Sähköpostin aihe muotoillaan seuraavasti: ”Tulli- ja pakkahuoneen hintakilpailu”.

Kaupunki pidättää oikeuden pidentää kilpailuehdotuksen jättämiselle varattua aikaa.

Lisätietoja