Siltasaarenkadun katutyöt

Lyyra-rakennusten rajaamalle katualueelle rakennetaan molemmille reunoille kiinteät porrastetut terassit. Rakennusrakassa nykyinen metrokannen vesieriste uusitaan. Työalue sijaitsee Siltasaarenkadun mäessä Toisen ja Kolmannen linjalla välillä.
Siltasaarenkadun reunoille rakennetaan porrasmaiset terassit, joita ravintolat ja kahvilat voivat jatkossa vuokrata.

Metron vesieriste uusitaan

Rakennusrakassa nykyinen metrokannen vesieriste uusitaan ja samalla siirretään uusiin sijainteihinsa maanalaista kunnallistekniikkaa, kuten johtoja ja kaapeleita.  Kansirakenne sijaitsee katualueen eteläosassa.

Kadun pintamateriaaleina käytetään nupukiveä ja terassirakenteet tehdään massiivisista graniittikivipaasista. Kadun pohjoisosaan istutetaan neljä uutta puuta ja lisäksi kadulle sijoitetaan pöytäryhmiä oleskelun mahdollistamiseksi. Puita ei ole mahdollista istuttaa metron kansirakenteen päälle alueen eteläosaan.

Keskelle katualuetta jää noin 8 metriä leveä jalankulun, pyöräilyn ja huoltoliikenteen käytössä oleva alue.

Siltasaarenkatu on jatkossa jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, jossa huolto- ja tonteille ajo on sallittu vain kadun pohjoisosassa. Huolto- ja tavaraliikenne kadun eteläosaan tapahtuu Toisen linjan ja Porthaninkadun kautta.

Kulku kiinteistöihin ja metroon käytössä työmaan ajan

Kulkureitit kaikkiin kiinteistöihin, kivijalkaliikkeisiin ja metroon pidetään käytössä koko työmaan ajan. Reitit voivat kuitenkin muuttua urakan aikana.

Urakassa työt toteutetaan vaiheittain ja työvaiheet osin limittyvät. Siltasaarenkatu on läpikuljettavissa koko urakan ajan. Työt alkavat vahvistuslaatan rakentamisella metron sisäänkäyntien väliselle alueelle. 

Urakoitsijana toimii E.M.Pekkinen Oy.