Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajentaminen

Rakennamme Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskukseen (THK) laajennusosan. Rakentaminen on tavoitteena aloittaa keväällä 2025. Terveysasema toimii koko rakentamisen ajan, mutta toimintojen sijoittuminen voi ajoittain muuttua rakentamisen edetessä. Rakennustyömaa tulee vaikuttamaan liikkumiseen alueella. Esteetön pääsy palveluihin kuitenkin turvataan.
Alustava havainnekuva laajennus ja nykyinen THK-rakennus

Viisikerroksinen uudisosa rakennetaan nykyisen Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen länsipuolelle osoitteeseen Jauhokuja 4, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2027.

Talo rakentuu osittain metroradan ylle, ja Myllypuron metroaseman pohjoinen sisäänkäynti lippuhalleineen uusitaan. Keskuksen pysäköintihallia laajennetaan ja lisäksi rakennetaan myös uusi huoltopiha. 

Palveluvalikoima laajenee

Itä-Helsingin terveys- ja hyvinvointikeskuspalvelut tullaan jatkossa keskittämään kahteen toimipisteeseen, Vuosaareen ja Myllypuroon. Kontulaan suunnitellaan lähipalvelupistettä. 

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennushanke mahdollistaa monialaisten palvelujen tarjoamisen asiakkaille samassa toimipisteessä ja tehostaa oikea-aikaista hoitoon pääsyä. 

Tavoitteena on koota Myllypuron keskukseen Myllypuron, Vartiokylän, Mellunkylän ja Östersundomin asukkaille monipuoliset terveys- ja hyvinvointipalvelut laajoilla aukioloajoilla. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Myllypuron keskus tarjoaa seuraavat palvelut vuonna 2028:
 

  • Terveysasemapalvelut
  • Hammashoidon palvelut
  • Fysioterapia ja toimintaterapia
  • Ravitsemusterapia ja jalkaterapia
  • Nuorten ja aikuisten sosiaalipalvelut
  • Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Erikoissairaanhoidon jalkautuvat palvelut (esim. diabeteskeskus)
  • Ikääntyneiden palveluohjaus
  • Laboratorio ja röntgen
  • Kahvila/Ravintola.

Kontulan ja Kivikon terveysasemien palvelut muuttavat uudistettuun Myllypuron rakennukseen vasta kun koko rakennushanke valmistuu, arviolta vuonna 2028. Keskus palvelee arviolta 80 000 asukasta vuonna 2035.

Henkilöstö, asiakkaat ja alueen asukkaat ovat aktiivisesti mukana keskuksen toiminnan kehittämisessä. Osallisuustyö on ollut suunnitelmallista ja se on kestänyt jo useita vuosia.

Hankkeen vaikutukset ympäristöön

Rakentamisesta aiheutuvia haittoja pyritään vähentämään, mutta työn aiheuttaa väliaikaisia melu- ja liikennehäiriöitä sekä muutoksia lähialueen kulkureitteihin ja metroaseman pohjoiseen sisäänkäyntiin.

Ryynikujalle on tuotu suunnitteluyhteistyötä varten hankkeen väliaikainen toimisto.

Hankkeen perustiedot

Kaupunki rakennuttaa tilat. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 14.6.2023. Tontilla on voimassa oleva asemakaava. 

Laajennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Helin & Co. Toteuttajaksi on valittu SRV Oy toukokuussa 2024.

Hankkeen suunnittelu jatkui 2024 keväällä noin vuoden kestävällä kehitysvaiheella ja rakentaminen alkaa heti kehitysvaiheen päätteeksi, arviolta vuoden 2025 keväällä. Alustavan aikataulun mukaan rakennus valmistuisi vuonna 2027, jolloin se tulisi käyttöön vuonna 2028. Nykyisiin tiloihin tehdään joitakin muutoksia uudisrakentamisen yhteydessä. 

Aikataulut ovat alustavia, ja niihin voi tulla muutoksia hankkeen aikana.

Sivun kuva: Alustavaan suunnitteluun perustuva havainnekuva laajennusosasta ja nykyinen rakennus. Arkkitehtitoimisto Helin & Co.