Munkkiniemenbaana

Helsingin kaupunki laatii suunnitelmaa pyöräliikenteen pääyhteydelle Etu-Töölön ja Munkkiniemen välille.
Havainnekuva Munkkiniemenbaanasta Humallahden kohdalla.

Munkkiniemenbaanan rakentamisen yleisenä tavoitteena on lisätä pyöräliikenteen määrää Helsingin keskustan ja Munkkiniemen sekä Leppävaaran välisillä matkoilla. Nykyisellään pyöräliikenteen liikennejärjestelyt ovat paikoin katkonaiset ja alimitoitetut nykyisille liikennemäärille. 

Munkkiniemenbaanan yleissuunnitelmaa luodaan tällä hetkellä välille Mechelininkatu - Tarvo. Suunnitelmassa määritetään baanan linjaus, alustavat suunnitteluratkaisut sekä arvioidaan toteutuskustannukset ja suunnitelman vaikutukset. Munkkiniemenbaanan kokonaispituus on noin 6,5 km, joista jo toteutettuja osuuksia on noin 1,3 km ja suunniteltuja osuuksia noin 0,7 km. Vuonna 2017 valmistui noin 900 metrin pituinen osuus Munkinpuistoon ja vuonna 2018 noin 400 metrin osuus Paciuksenkadulle.

Helsingin suunnitelmissa on rakentaa koko kaupungin kattavaa baanaverkkoa. Baanat ovat laadukkaita pyöräliikenteen pääreittejä, jotka mahdollistavat suoran ja sujuvan pyöräliikenteen. Baanat yhdistävät suurimmat asuinalueet keskustaan ja muihin työpaikkakeskittymiin.

Yleissuunnitelman on määrä valmistua alkukesällä 2024. Suunnitelmat etenevät yleissuunnittelun jälkeen tarkempaan katu- ja puistosuunnitteluun.

Linjausvaihtoehdoista kysyttiin asukkailta syksyllä 2023

Nyt esillä olevaa yleissuunnitelmaluonnosta varten tutkittiin syksyn 2023 ja talven 2024 aikana useampia linjausvaihtoehtoja Merikannontien, Humallahden ja Munkkiniemen puistotien kohdista. Kaupunkilaisten näkemyksiä linjausvaihtoehdoista selvitettiin kaikille avoimella sähköisellä kyselyllä ja suunnitelmapyöräilyllä lokakuussa 2023. Kyselyyn saatiin lähes tuhat vastausta. Suunnitelmapyöräilyn aikana tutustuttiin suunnittelukohteeseen ajamalla pyörillä Munkkiniemenbaanan reitti. 

Yleissuunnitelmaluonnokseen valitut suunnitelmaratkaisut

Asukkailta tulleiden palautteiden, sidosryhmäkeskustelujen ja tarkentuneiden suunnitelmaratkaisujen myötä suunnitteluorganisaatio päätti edistää Munkkiniemenbaanan suunnitelmaa seuraavasti:

Osa 1: Hietaniemenkatu-Merikannontie

Hietaniemenkadulle, Hietakannaksentielle ja Merikannontielle suunnitellaan pyöräkatuja, joissa pyöräliikenne on ajoradalla autoliikenteen kanssa. Rajasaarentien ja Paciuksenkadun väliselle osuudelle on suunniteltu kaksisuuntainen pyörätie rannan puolelle. 

Kaupungin liikennetutkimuksen perusteella katuja pitkin kulkee merkittävä määrä paikalliskaduille kuulumatonta läpiajavaa autoliikennettä. Katujen liikennettä rauhoitetaan yksisuuntaistamalla katuosuuksia, mikä mahdollistaa myös pyöräkatujen rakentamisen. Pyöräkaturatkaisuilla jalankulun olosuhteita ja liikenneturvallisuutta parannetaan.  

Osan 1 yleisuunnitelmakartta (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Osa 2: HumallahtiOksakoskenpolku ja Mississipinraitti

Humallahden kohdalle on suunniteltu rannan kautta kulkeva pyörätie.  Suunnittelussa on huomioitu aiemmassa vuorovaikutuksessa saatu palaute, jossa rantareitti nähtiin miellyttävänä ja helppokulkuisena.   Enemmistö vastaajista toivoi kuitenkin luontoon kohdistuvien vaikutusten minimointia. Tämän vuoksi Humallahden kohdalle esitetään yleissuunnitelmaluonnoksessa siltaa, joka on selkeämmin irti rantakalliosta kuin aikaisemmin laaditun suunnitelman reitti. Näin kallioalue jää suurelta osin luonnontilaiseksi.

Seurasaarentien alikulusta on suunnittelussa luovuttu ja Seurasaarentie ylitetään Oksakoskenpolun kohdalla. Oksakoskenpolulle suunnitellaan nykyisen ajoyhteyden kohdalle pyöräkatu ja jalkakäytävä. Lännempänä lähellä Mississipinraittia pyöräkatu muuttuu kaksisuuntaiseksi pyörätieksi ja nykyistä kaksisuuntaista pyörätietä parannetaan erottelemalla kulkumuodot.

Osan 2 yleissuunnitelmakartta (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Osa 3: PaciuksenkatuMunkinpuisto

Osuudelle suunnitellaan kaksisuuntainen pyörätie ja jalankulku erotellaan jalkakäytävälle. Pikku-Huopalahti ylitetään uudella erillisellä jalankulun ja pyöräliikenteen sillalla. Munkkiniemen puistotiellä parannetaan nykyistä kaksisuuntaista pyörätietä sekä selkeytetään Laajalahdenaukion ja Munkinpuiston välisiä liikennejärjestelyjä erottelemalla jalankulku ja pyöräliikenne toisistaan paremmin. Ratkaisulla suurin osa kadunvarren pysäköintipaikoista voidaan säilyttää. Munkkiniemen puistotien poikittaisilla yhteyksillä sallitaan jatkossa jalankulku ja pyöräliikenne vain Solnantien ja Kadetintien kohdalla. Tämä parantaa risteyksien liikenneturvallisuutta sekä raitioliikenteen sujuvuutta ja luotettavuutta.

Osan 3 yleissuunnitelmakartta (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Osa 4: Ritokalliontie

Ritokalliontielle suunnitellaan pyöräkatu ja risteyksien turvallisuutta parannetaan. Ritokallionpolulla sallitaan jatkossa vain pyöräliikenne ja jalankulku. Käynti pysäköintialueelle on Ritokalliontien puolelta.  Baanareitin jatkoa Läntiselle Tarvonsillalle suunnitellaan myöhemmin yhdessä Espoon kaupungin kanssa. 

Osan 4 yleissuunnitelmakartta (pdf)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lisätietoja

Teppo Pasanen

liikenneinsinööri

kaupunkiympäristön toimiala

liikenne- ja katusuunnittelu

09 310 37123

teppo.pasanen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

 

Kartta Munkkiniemenbaanan suunnittelualueesta. Kuva: Ramboll
Kartta Munkkiniemenbaanan suunnittelualueesta. Kuva: Ramboll