Laakson yhteissairaala -hanke

Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen vuosien 2022–2030 aikana. Alueelle rakennetaan kaksi uutta sairaalarakennusta ja kaksi säilyvää rakennusta peruskorjataan. Laakson yhteissairaala -hanke rakentaa myös yhden uudisrakennuksen Ohkolan sairaala-alueelle Mäntsälään.
Havainnekuva Laakson yhteissairaalasta pohjoisesta katsottuna.

Uuteen sairaalaan rakennetaan tilat pääkaupunkiseudun psykiatriselle sairaanhoidolle, HUS-yhtymän vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin puolelle Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista sekä näitä tukeville poliklinikoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle.

Kaikkiaan yhteissairaalaan tulee yli 900 sairaansijaa, joista 394 on somatiikan, 54 neurologisen kuntoutuksen, 444 psykiatrian ja 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa. Lisäksi sairaalaan on suunniteltu 10 asumisvalmennuksen paikkaa. Uuden päärakennuksen alle tulee 550-paikkainen pysäköintilaitos ja huoltotiloja.

Rakentamista valmistelevat työt alkoivat keväällä 2023. Päärakennuksen on tavoitteena valmistua vuoden 2027 ja koko sairaalan vuoden 2030 loppuun mennessä. Rakennushankkeen  rakennuttaa Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala ja sen toteuttaa Laakson yhteissairaalan allianssi.

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi//Laakson-yhteissairaala.