Kulosaarensillan uusiminen

Huonokuntoinen Kulosaarensilta uusitaan. Silta puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uusi silta. Kulosaarensilta sijaitsee Sörnäisissä ja yhdistää Kulosaaren Helsingin kantakaupunkiin. 
Havainnekuva uusitusta Kulosaarensillasta.

Sillan kuntotarkastuksessa sen rakenteissa havaittiin vaurioita vuonna 2020. Seuraavana vuonna maaperätutkimuksien jälkeen sillan vauriot todettiin niin merkittäviksi, että nykyisen sillan korjaaminen ei ole kannattavaa.    

Kulosaarensilta on rakennettu vuonna 1957, eikä se enää toiminnallisilta ominaisuuksiltaan vastaa nykyvaatimuksia. Silta on täten joka tapauksessa perusparannuksen tarpeessa.  

Uuden sillan suunnittelu

Tällä hetkellä on käynnissä uuden sillan yleissuunnittelu ja siihen liittyvä katusuunnittelu. Katusuunnitelmaluonnokset laitetaan esille alkuvuoden 2024 aikana, jolloin suunnitelmista voi esittää mielipiteitä.

Katusuunnitelmaehdotukset laitetaan nähtäville tämän jälkeen. 

Sillan rakennussuunnittelu (eli toteutussuunnittelu) ajoittuu vuoteen 2024. Myös työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu tarkentuu vuoden 2024 aikana. 

Rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2027  

Sillan purku- ja rakennustyöt kestävät arviolta kolme vuotta ja tulevat vaikuttamaan merkittävästi liikenteeseen. Koko rakentamisajan sillalla pystyy kuitenkin kulkemaan. Töiden aikana sillalla on käytössä yksi autokaista molempiin suuntiin sekä kävely- ja pyörätie toisella puolella siltaa. Metron liikennöintiin rakentamisella ei tiettävästi ole vaikutusta.  

Rakentamisen yhteydessä silta tulee levenemään etelään päin muun muassa nykyistä leveämpien pyörä- ja jalankulkuväylien takia.  

Uuden sillan suunnittelussa otetaan huomioon myös se, että tulevaisuudessa sillalla voi kulkea myös raitiotie.  

Usein kysyttyä

Sillan kahdessa välituessa havaittiin kesällä 2020 normaalin kuntotarkastuksen yhteydessä halkeamia, jotka ovat aiheutuneet rakenteen liikkeistä. Halkeamien aiheutumista ja syitä selvitettiin mm. viistokaikuluotauksien ja pohjatutkimuksien avulla. 

Asiasta ei ole täyttä varmuutta. Sillan vaurioiden uskotaan liittyvän viereisten rakenteiden rakentamiseen. Sillan viereen tehdyn jalankulun ja pyöräliikenteen rampin rakennustyöt ja metrosillan vahvistamiseksi tehty porapaalutus ovat luultavasti vaurioittaneet vanhaa siltaa. 

Kulosaarensillan perustuksissa havaittiin kesällä 2020 siirtymiä. Keväällä 2021 tehtiin pohjatutkimuksia sillan alle sijoitettavalta lautalta. Sillan vaurioita on tutkittu muun muassa takymetrimittauksin sekä monikeilausluotauksissa.   

Vaurioiden ilmettyä eri korjausvaihtoehtoja tutkittiin. Sillan perustustapa on sellainen, että perustusten vahvistaminen nykyisillä menetelmillä saattaa aiheuttaa vain lisää vaurioita, ja sillan uusiminen saattaisi perustusten vahvistamisyrityksistä huolimatta olla pakollista. Tämän takia on päädytty sillan uusimiseen. 

Rakentamisesta syntyy melua ja varmasti ajoittain meluhaittaa lähialueille syntyy. 

On. Sillan kantavuutta seurataan seurantalaitteilla jatkuvasti, ja jos jotain poikkeavaa huomattaisiin, liikennettä sillalla rajoitettaisiin.  

Töiden aikana sillalla on käytössä yksi autokaista suuntaansa sekä kävely- ja pyörätie toisella puolella siltaa. Koko rakentamisajan sillalla pystyy kulkemaan. Metron liikennöintiin rakentamisella ei tiettävästi ole vaikutusta.   

Työllä on merkittävä vaikutus liikenteen sujuvuuteen. Jalankulun ja pyöräliikenteen reitteihin tulee muutoksia etenkin Kalasataman puolella. Reitit tullaan opastamaan huolellisesti.

Autokaistojen väheneminen kolmesta yhteen tulee vääjäämättä aiheuttamaan ruuhkautumista. Autoliikenteen sujuvuutta voidaan parantaa opastamalla korvaaville reiteille sekä joissain määrin liikennevaloja säätämällä. Liikenne myös ajan kanssa sopeutuu tilanteeseen ja osa autoilijoista vaihtaa reittiä, matkustusajankohtaa tai kulkumuotoa. 

Työnaikaiset kaistajärjestelyt tullaan toteuttamaan siten, että hälytysajoneuvot pääsevät sillalla ohittamaan ruuhkautuneen liikenteen kaistojen väliin jäävän tilan kautta. Myös Itäväylän aikaisemmilla kaistajärjestelyillä ja liikennevaloja säätämällä voidaan edistää hälytysajoneuvojen sujuvaa liikkumista. 

Projekti aloitetaan työsillan rakentamisella ja metrosillan perustusten vahvistamisella. Vanhan sillan vaiheittainen purkaminen ja uuden sillan rakentaminen pidentää rakennusaikaa normaaliin sillanuusimisprojektiin verrattuna.  

Lisäksi kestoon vaikuttaa se, että ympäristö etenkin Kalasataman päässä on jo tiiviisti rakennettu ja työ tehdään pitkälti meren päällä. Koko rakentamisprosessi tulee kestämään jopa yli 3 vuotta.  

Töiden kustannusarvio on kymmeniä miljoonia euroja. Kustannusarvio tarkentuu vuonna 2024. 

Uusi silta rakennetaan samalle paikalle kuin nykyinen silta.  

Silta tulee levenemään etelään päin nykyistä leveämpien pyörä- ja jalankulkuväylien vuoksi. Myös valaistukselle ja liikenteenhallinnan laitteille osoitetaan enemmän tilaa, mikä helpottaa kunnossapitoa ja tekee jalankulusta ja pyöräilystä sillalla nykyistä miellyttävämpää. 

Uuden sillan suunnittelussa otetaan huomioon myös se, että tulevaisuudessa sillalla voi kulkea myös raitiotie.