Kallahden uudistus

Vuosaaren Kallahtea uudistetaan lähivuosina kokonaisvaltaisesti. Tätä varten kaupunki laatii suunnitteluperiaatteet, jonka yhteydessä tutkitaan muun muassa millainen lisärakentaminen ja päiväkotiuudistus Kallahteen sopii.
Vaaleita kerrostaloja talvisessa maisemassa.

Suunnitteluperiaatteet koskevat Kallahden täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenteen, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä. Suunnitteluperiaatteet eivät itsestään mahdollista alueen rakentamista, mutta ne toimivat alueen kaavamuutosten ja muiden kehittämishankkeiden pohjana. 

Täydennysrakentaminen

Kaupungin tavoitteena on lisätä Kallahden asukasmäärää sekä omistus- ja asumisoikeusasumisen osuutta alueella. Kun uudisrakentamista osoitetaan olemassa oleville tonteille, on mahdollista välttää puistoihin rakentamista ja rahoittaa nykyisten rakennusten peruskorjaukset.

Päiväkotiuudistus

Uuden päiväkodin rakentamista suunnitellaan päiväkoti Kajuutan tontille. Samalla tarkistetaan mistä pienemmistä päiväkodeista mahdollisesti luovutaan ja mitkä säilytetään. Tavoitteena on kehittää Kallahden päiväkotiverkostoa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Aukiot, kadut ja puistot

Aukioiden, katujen ja puistojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan liikenne- ja valaistussuunnittelulla. Tavoitteena on jättää ranta-alueet yhteiseen käyttöön sekä kehittää rantaraittia ja kohtaamispaikkoja merenrannan äärellä. Kallahden merellisyyttä hyödynnetään alueen vetovoimatekijänä tukemalla merellisiä toimintoja ja elinkeinoja.

Luonto ja viheralueet

Kallahden suunnittelussa vahvistetaan alueen viheryhteyksiä ja otetaan huomioon alueen kasvi- ja eläinlajit sekä luonnon monimuotoisuus. Luonnonsuojelualueella kulku ohjataan merkityille, keskitetyille reiteille. Suunnitteluperiaatteissa huomioidaan myös Kallahden lepakkoalue ja pohjaveden muodostumisalue. 

Liikenne ja liikkuminen

Kallahdessa tuetaan kestäviä liikkumisen muotoja kehittämällä kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Pysäköinti voidaan tulevaisuudessa keskittää pysäköintilaitoksiin ja lisäksi tutkitaan pysäköintinormien päivittämistä, jolloin autopaikkoja olisi alueella nykyistä vähemmän. 

 

Karttakuva, johon merkitty Kallahden suunnitteluperiaatteiden alue.
 1. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteet ja lähtökohdat

   Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja kommentoitavana kerrokantasi.hel.fi -sivulla 6.2.-3.3.2023

 2. Asukkaiden osallistumismahdollisuudet

  Järjestetään sidosryhmätapaamisia tai sparraustyöpajoja tarpeen tullen.

 3. Suunnitteluperiaatteet valmistuvat

  Nähtävillä ja kommentoitavana vuoden 2023 lopussa. 

 4. Suunnitteluperiaatteet päätöksentekoon

  Kaupunkiympäristölautakuntaan alkuvuodesta 2024.

Yhteystiedot

Nimi
Johanna Marttila

Titteli
Arkkitehti