Hernesaari

Hernesaareen suunnitellaan asumista ja työpaikkoja sekä satama- ja puistoalueita. Alueen monipuolisia palveluita suunnitellaan noin 7 500 asukkaalle ja 3 000 työpaikalle.
Ilmasta otettu havainnekuva tiiviisti rakennetusta Hernesaaresta.

Hernesaarta suunnitellaan tiiviin kaupunkirakenteen alueena, jossa liikenne tukeutuu pääosin kävelyyn, pyöräilyyn ja raidejoukkoliikenteeseen. Iso osa arjen palveluista on lähietäisyydellä tai hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuyhteyksillä. 

Hernesaarta kehitetään vetovoimaiseksi merellisten matkailu- ja vapaa-ajanpalveluiden alueeksi. Hernesaaren itärantaan suunnitellaan Merisataman jatkeeksi rantapuistoa, jossa on uimaranta, lähiliikuntapalveluita ja vesiurheilukeskus. Venesataman yhteyteen suunnitellaan veneiden huoltoa ja lumen vastaanottoaluetta. Hernesaaren itärannalle sijoitetaan vierasvenesatama.  

Raitiotieyhteys ja pyörätiet kulkevat alueen keskellä Laivakadulla. Katu jakaa alueen itäpuolen asuntoalueeseen ja länsipuolen työpaikka-alueeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Kaupalliset palvelut keskittyvät Hernesaaren pohjoisosaan.  

Hernesaaren nykyiset rakennukset puretaan lukuun ottamatta Fordin tehdasrakennusta, Munkkisaaren teollisuustaloa, Valtion viljavarastoa, Löylyä ja Cafe Birgittaa. 

Hernesaaren kaavaehdotus ylilentovideolla

Katso videolta, miltä Hernesaari voisi näyttää 2030-luvulla. Videon on tehnyt Tietoa Finland Oy. 

Yhteystiedot

Jari Huhtaniemi
arkkitehti
Helsingin kaupunki, asemakaavoitus
puh. 09 31037197, jari.huhtaniemi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)