Mustikkamaan hoito ja kehittäminen

Kaupungin tavoitteena on Mustikkamaan viheralueiden säilyttäminen, opasteiden ja kulkureittien parantaminen, luonnon kulumisen pysäyttäminen sekä alueen palveluiden kehittäminen kestävällä tavalla.
Mustikkamaan länsipääty ilmasta kuvattuna. Taustalla on Kalasatama.

Mustikkamaan saari on suosittu ulkoilu- ja virkistysalue itäisen kantakaupungin tuntumassa. Mustikkamaa on tärkeä lähivirkistysalue etenkin Kalasataman ja Kulosaaren asukkaille, ja se on tuttu paikka myös Korkeasaaressa kävijöille. Kun Kruunusillat valmistuvat 2020-luvun lopulla, alueen virkistyskäyttö tulee kasvamaan entisestään.

Mustikkamaalle on laadittu hoito- ja kehittämissuunnitelma (2023–2032), jonka avulla ohjataan alueen kunnossapitoa ja palveluiden kehittämistä. Tavoitteena on viheralueiden säilyttäminen, opasteiden ja kulkureittien parantaminen, luonnon kulumisen pysäyttäminen sekä alueen palveluiden kehittäminen kestävällä tavalla.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelman 20.6.2023. Siihen perustuvia hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan vaiheittain tulevina vuosina.

Yhteyshenkilö

Nimi
Paula Hurme, maisema-arkkitehti

Titteli
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala