Hyppää pääsisältöön

Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelma

Suunnittelun tavoitteena on Mustikkamaan viheralueiden säilyttäminen, opasteiden ja kulkureittien parantaminen, luonnon kulumisen pysäyttäminen sekä alueen palveluiden kehittäminen kestävällä tavalla.
Mustikkamaan länsipääty ilmasta kuvattuna. Taustalla on Kalasatama.

Mustikkamaan saari on suosittu ulkoilu- ja virkistysalue itäisen kantakaupungin tuntumassa. Mustikkamaa on tärkeä lähivirkistysalue etenkin Kalasataman ja Kulosaaren asukkaille, ja se on tuttu paikka myös Korkeasaaressa kävijöille. Kun Kruunusillat valmistuvat 2020-luvun lopulla, alueen virkistyskäyttö tulee kasvamaan entisestään.

Keväällä 2022 aloitetun hoito- ja kehittämissuunnittelun tavoitteena on Mustikkamaan viheralueiden säilyttäminen, opasteiden ja kulkureittien parantaminen, luonnon kulumisen pysäyttäminen sekä alueen palveluiden kehittäminen kestävällä tavalla.

Mustikkamaan edellinen hoito- ja kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2015. Suunnitelma päivitetään vastaamaan tämän päivän tilannetta. Kun päivitys on valmis, suunnitelman avulla ohjataan Mustikkamaan kunnossapitoa ja palveluiden kehittämistä noin kymmenen vuoden ajan.

Suunnittelun aikana

 • Käydään läpi aiemmassa hoito- ja kehittämissuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet, jotka ovat jääneet toteuttamatta, ja arvioidaan niiden tarpeellisuutta tulevaisuudessa.
 • Suunnitellaan parannuksia alueen ulkokalustukseen, opastukseen ja kulkureitteihin.
 • Kartoitetaan sopivia paikkoja kioskeille, kahviloille, saunalle ja/tai muille asukkaiden toivomille palveluille. Uusia oleskelupaikkoja voidaan hahmotella entuudestaan suosituille paikoille.
 • Tarkastellaan, onko alueen luonto vaarassa kulua etenkin kulkureittien varsilla niin, että asia pitää ottaa huomioon tulevassa luonnonhoidossa tai reittien suunnittelussa.
 • Päivitetään alueen metsäkuvioiden tietoja (koskien mm. puuston ikää ja lahopuuston määrää). Samalla tarkastellaan, todetaanko alueella uusia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja jo aiemmin todettujen luontoarvojen lisäksi. Suunnittelussa ei tulla esittämään luonnonhoidon toimenpiteitä metsäisille alueille eikä muitakaan muutoksia alueen luonnonhoitoon.
 • (Liikuntapuiston perusparannus suunnitellaan erillisenä hankkeena. Sen suunnittelun on tarkoitus alkaa vuoden 2022 aikana.)

Suunnittelun aikataulu

 • Kevät 2022

  • Suunnittelijat kokoavat taustamateriaalia ja tutustuvat Mustikkamaahan maastossa vanhan suunnitelman pohjalta. Maastossa kartoitetaan mm. reittien, kalustuksen ja kasvillisuuden nykytila sekä havainnoidaan, miten ihmiset käyttävät aluetta.
  • Asukkailta ja alueesta kiinnostuneilta kerättiin toiveita ja ideoita karttakyselyn kautta 31.3. - 21.4.2022.
 • Syksy 2022

  • Suunnittelijat tekevät aineiston, havaintojen ja asukaspalautteen avulla luonnoksen päivitetystä suunnitelmasta.
  • Suunnitelmaluonnoksia voi kommentoida Kerrokantasi-palvelussa 25.9.2022 asti.
  •  Asukkaille ja muille kiinnostuneille järjestetään Mustikkamaalla torstaina 15.9.2022 klo 17.30 -19.00 maastokävely, jossa suunnitelmasta voi antaa myös suullista palautetta. Kokoontumispaikkana on Isoisänsillan itäpääty. Kävelylle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Pukeutuminen sään mukaan.
  • Suunnitelmaa täsmennetään tarpeen mukaan.
 • Talvi 2023

  • Ehdotus hoito- ja kehittämissuunnitelmasta esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta tammikuussa 2023.

Yhteyshenkilö

Nimi:
Paula Hurme, maisema-arkkitehti

Otsikko:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Puhelinnumero:
09 310 26093
Sähköposti:
paula.hurme@hel.fi

Tämän sivun lyhytosoite on hel.fi/mustikkamaan-suunnittelu.