Hyppää pääsisältöön

Valtuusto hyväksyi Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muutokset ja enimmäishinnan korotuksen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 1. helmikuuta muutokset Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmaan ja hankkeen enimmäishintaan. Hankesuunnitelmaan tehdään kustannuksia karsivia muutoksia ja hankkeen enimmäishintaa nostetaan yleisten rakennuskustannusten nousun vuoksi. Suunniteltujen sairaansijojen määrä pysyy ennallaan.
Laakson yhteissairaalan alueen havainnekuva pohjoisesta.
Havainnekuva Laakson yhteissairaalasta pohjoisesta katsottuna.

Laakson yhteissairaala on Laakson sairaala-alueelle Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteishankkeena toteutettava psykiatrinen ja somaattinen sairaala. Yhteissairaalaan rakennetaan tilat pääkaupunkiseudun psykiatriselle sairaanhoidolle, HUS-yhtymän vaativalle neurologiselle kuntoutukselle ja noin puolelle Helsingin sairaalan somaattisista sairaansijoista sekä näitä tukeville poliklinikoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. Kaikkiaan yhteissairaalaan tulee yli 900 sairaansijaa.

Suurin hankesuunnitelmaan päätetty muutos koskee oikeuspsykiatrian tiloja. Uudet oikeuspsykiatrian tilat rakennetaan Laakson sijaan Ohkolan alueelle Kellokoskelle, missä ne sijaitsevat myös tällä hetkellä. Muuten psykiatrinen sairaalahoito sekä lasten ja nuorten psykiatrinen hoito sijoittuvat Laakson sairaalan alueelle. Psykiatrisen sairaalahoidon paikkamäärä (444 aikuispsykiatrian sairaansijaa, 30 lastenpsykiatrian sairaansijaa sekä 10 asumisvalmennuksen paikkaa) säilyy ennallaan.

Toinen merkittävä toimija Laakson sairaala-alueella psykiatrisen sairaalahoidon lisäksi tulee olemaan Helsingin sairaala, jonka käyttöön tulee 394 sairaansijaa.

Alkuperäisen hankesuunnitelman hyväksymisvaiheessa vuonna 2020 enimmäishinnaksi päätettiin 838 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa. Nyt kaupunginvaltuusto hyväksyi uudeksi enimmäishinnaksi 870 miljoonaa euroa marraskuun 2019 kustannustasossa (1 003 miljoonaa euroa nykyisessä kustannustasossa). Suurin syy korotustarpeelle on yleinen rakentamisen ja rakennusmateriaalien hinnannousu.

Kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että HUS-yhtymä hyväksyy osaltaan vastaavat päätökset.

Lisätietoja hankkeesta Laakson yhteissairaalan hankkeen sivuilta .

Asemakaavamuutokset Lassilan Hopeatielle ja Vuosaaren Broändaan

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös asemakaavamuutokset Haagan Lassilan Hopeatielle ja Vuosaaren Broändaan.

Lassilassa kaavaratkaisu koskee Kehäradan itäpuolella sijaitsevia Hopeatien itäpään ja Schildtinpolun kortteleita. Kaavaratkaisu mahdollistaa sen, että alueelle voidaan rakentaa ikäihmisten palveluasumista ja avopalveluja tarjoava seniorikeskus. Lisäksi kaava mahdollistaa uusien asuinkerrostalojen rakentamisen huonokuntoisten vanhainkoti- ja asuinrakennusten tilalle.

Kerrostaloasukkaiden määrä kasvaa noin 200 asukkaalla ja palvelu- ja erityisasumisen asukaspaikat lisääntyvät noin 200 paikalla nykytilanteeseen verrattuna.

Vuosaaren luoteisosassa sijaitsevan Broändan kaavaratkaisu koskee rakentamatonta kaupungin omistamaa aluetta, jolle on myönnetty asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten suunnitteluvaraus.

Kaavaratkaisun myötä alueelle rakentuu uusia asuntoja, joiden vetovoimatekijänä ovat ekologisesti ja toiminnallisesti monipuoliset kattopuutarhat. Lisäksi alueen pientalotonttien täydennysrakentamista joustavoitetaan ja Vartiokylänlahden ekologisen yhteyden edellytykset turvataan.

Kaupunginvaltuuston kyselytunti tulkattiin viittomakielelle

Valtuuston vuoden ensimmäinen kyselytunti viitottiin suomalaiselle viittomakielelle. Viittomakielinen tulkkaus parantaa valtuustolähetysten saavutettavuutta Helsinki-kanavalla. Viittomakielinen tulkkaus toteutetaan kaikilla tänä vuonna pidettävillä valtuuston kyselytunneilla.

Kyselytunnilla käsiteltiin Sirpa Asko-Seljavaaran (kok.) kysymys Hämeentien väliaikaisesta avaamisesta autoille Hakaniemen rakennustöiden ajaksi, Ozan Yanarin (vihr.) kysymys S2-kielen opetuksen tarpeen arvioinnista ja Nora Grotenfeltin (r.) kysymys STOP VaKava leikki -mielenilmauksen yhteydessä kerättyjen varhaiskasvatuksen olosuhteita parantavien toimenpiteiden toteutusmahdollisuuksista.

Kysymyksiin vastasivat kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki ja kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar.

Kaikki kaupunginvaltuuston kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedote-sivulla. Päätöstiedote on luettavissa siihen saakka, kun pöytäkirja ilmestyy.