Helsinki uudistaa kaksikielisen opetuksen oppilaaksioton periaatteita 1. luokalle haettaessa

Uudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää kaksikieliseen opetukseen hakeutumisen periaatteita sekä taata kaikilla tasavertainen mahdollisuus hakea kyseiseen opetukseen.
Lapsia koulussa.
Kuva: Maija Astikainen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on valmisteltu suomenkielisten peruskoulujen kaksikielisen opetuksen valintakokeista luopumisesta ensimmäiselle luokalla haettaessa. Muutos tulee voimaan vuonna 2025. Muutoksesta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto. Päätöksenteossa huomioidaan huoltajatilaisuuden 16.5.2024 ja kerro kantasi -kyselyn 3.–31.5.2024 kommentit. 

Uudistuksen tarkoituksena on yhtenäistää kaksikieliseen opetukseen hakeutumisen periaatteita sekä taata kaikilla tasavertainen mahdollisuus hakea kyseiseen opetukseen. Tällä hetkellä kaksikielisen opetuksen valintakäytännöt vaihtelevat Helsingissä, sillä osassa kieliä järjestetään valintakokeet ja osassa ei. Helsinki lisää kaksikielisen opetuksen aloituspaikkoja uudistuksen yhteydessä.

Helsingin kaupunki tarjoaa kaksikielistä perusopetusta kielipareissa suomi-englanti, suomi-espanja, suomi-kiina, suomi-pohjoissaame, suomi-ruotsi, suomi-venäjä ja suomi-viro. Kaksikielistä opetusta järjestetään tällä hetkellä 11 kaupungin koulussa. Kaksikielisen opetuksen voi aloittaa alakoulun ensimmäiseltä tai yläkoulun seitsemänneltä luokalta. Suunnitteilla oleva muutos koskee 1. luokan valintaa. 

Kaksikielinen opetus kehittää oppilaan kohdekielen kuullun ymmärtämisen, lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä suullista kielitaitoa. Lisäksi se kehittää yleistä kiinnostusta ja valmiutta kieltenopiskeluun. Kuten perusopetus yleisesti, kaksikielinen perusopetus kehittää oppilaan ikätason mukaisia taitoja kaikissa oppiaineissa. Lue lisää kaksikielisestä opetuksesta verkkosivuilta, jossa listattuna myös kaksikielistä opetusta tarjoavat koulut.

Tervetuloa huoltajille suunnattuun etätilaisuuteen 16.5.2024 klo 17.00–18.00

Järjestämme Teams-tilaisuuden, jossa kerrotaan peruskoulujen kaksikielisen opetuksen ensimmäiseltä luokalta alkavan valintakokeisiin liittyvästä uudistuksesta ja sen perusteista. Voit kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta ja pyrimme vastaamaan mahdollisimman moniin kysymyksiin tilaisuuden aikana. Tilaisuuden esityskieli on suomi.