Mitä Jätkäsaaressa rakennetaan vuonna 2024? Katso tärkeimmät hankkeet ja aikataulut

Jätkäsaaren asuinalueella Helsingissä rakennetaan uutta infrastruktuuria ja asuntoja.
 Entisestä sadan hehtaarin satama- ja teollisuusalueesta kuoriutuu vähitellen vilkas ja viihtyisä Jätkäsaaren asuinalue Kuva: Harri Saarinen
Entisestä sadan hehtaarin satama- ja teollisuusalueesta kuoriutuu vähitellen vilkas ja viihtyisä Jätkäsaaren asuinalue Kuva: Harri Saarinen

Saukonkanava ja Saukonlaituri

Vuoden 2023 kesäkuussa aloitettiin Saukonkanavan päätylohkojen rakentaminen. Samalla toteutetaan myös Karibiansillan kansirakenne ja Saukonlaiturin rantamuurin korjaus. Lisäksi alueelle tehdään ranta-alueen kevennystäytöt ja kunnallistekniikan töitä. Katualueet toteutetaan väliaikaisilla pinnoilla, ja lopulliset pintarakenteet tehdään alueen kortteleiden valmistuttua. Urakka valmistuu arviolta syksyn 2024 alussa.

Karibianaukio suunnitellaan puistomaiseksi vehreäksi katuaukioksi, jossa on havu- ja lehtipuita. Ranta-alue luonnonkivetään, ja alin rantataso toteutetaan puupintaisena. Saukonlaiturille suunnitellaan sijoitettavaksi Panu Rytkösen taideteos Maan merkit mereltä.

Melkinlaiturin kadut

Työssä rakennetaan kadun rungot ja pohjanvahvistukset kunnallistekniikalle. Lisäksi toteutetaan kunnallistekniikka. Kadun lopulliset pinnat ja viimeistely tehdään vaiheittain tonttien valmistumisaikataulujen mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen kadut valmistuivat jo vuonna 2023, ja nykyinen urakka valmistuu arviolta toukokuussa 2024.

Saukonkanava ja Barbadoksensilta

Tässä vaiheessa rakennetaan Saukonkanavan kanavarakenteita Panamankadun puoleiselta sivulta ja Barbadoksensiltaa. Töihin sisältyy myös kanavan reuna-alueiden kunnallistekniikan työt. Katualueet toteutetaan väliaikaisilla pinnoilla, ja lopulliset pintarakenteet toteutetaan myöhemmin.

Tavoitteena on saada työt käyntiin alkukesästä 2024 ja valmiiksi alustavasti vuoden 2025 loppuun mennessä.

 

Havainnekuva tulevasta Karibianaukiosta. Kuva: Ramboll
Havainnekuva tulevasta Karibianaukiosta. Kuva: Ramboll

Jätkäsaarenlaituri ja Jätkäsaaren kannaksen silta

Hankkeessa puretaan nykyinen Jätkäsaarenkannaksen silta ja tilalle rakennetaan uusi teräsputkisilta. Katu saneerataan pääosin nykyiselle alueelle, ja Mechelininkadun puoleista itäreunaa levennetään. Myös kunnallistekniikkaa saneerataan laajasti.  

Urakan valmistelu on alkamassa, ja työt on tavoitteena saada käyntiin loppusyksystä 2024. Urakka kestää arviolta noin kaksi vuotta. Urakan tarkemmasta aloitusajankohdasta ja työnaikaisista liikennejärjestelymuutoksista tiedotetaan erikseen.

Crusellin silta

Sillan vesieristeen korjaussuunnittelu on käynnissä. Vesieristys uusitaan vaiheittain, jotta liikenne voi kulkea työn aikana sillalla. Korjaustyöt on tavoitteena aloittaa keväällä 2024, ja ne tahdistetaan siten, ettei niissä ole päällekkäisyyksiä Jätkäsaarenlaiturin ja Jätkäsaaren kannaksen sillan työmaan kanssa.

Pintarakenneurakat 2024

Työt on tavoitteena aloittaa säiden salliessa, ja niiden on tarkoitus valmistua joulukuuhun 2024 mennessä. Tänä aikana viimeistellään kadut ja toteutetaan lopulliset pinnat sekä mahdolliset istutukset ja puut.

Urakoita tehdään seuraavilla kaduilla: Messitytönkuja, Välimerenkatu, Martin Wegeliuksentie, Messipojankuja, Länsisatamankatu, Välimerenkatu (Wood Cityn edusta).  

Jätkäsaaren esirakentamisurakat

Ahdinaltaan pohjukan täyttö- ja painopenkereen toteutus on suunniteltu alkavaksi kesällä 2024. Työ on osa esirakennustoimenpiteitä Ahdinaltaan pohjukan alueen tulevaa rakentamista varten, joka sisältää muun muassa uimaranta-alueen. Loivennustäytöillä hillitään Ahdinaltaan aaltoilua.

Työt jatkuvat todennäköisesti vielä vuoden 2025 puolelle. Hankkeen käynnistäminen odottaa lainvoimaista asemakaavaa.

 

Crusellin silta on tarkoitus korjata vuoden 2024 aikana. Kuva: Harri Saarinen
Crusellin silta on tarkoitus korjata vuoden 2024 aikana. Kuva: Harri Saarinen

Hyväntoivonpuiston eteläosa

Puiston eteläosan rakentaminen jatkuu alueelle, jota rakennettiin vuonna 2023 istutusten osalta. Vuonna 2024 rakennetaan myös Rööriporkkanan viereistä puiston osaa, johon tulee kulkukäytäviä, pintarakenteita ja istutuksia. Puiston varusteet, kuten penkit ja roskikset, asennetaan myös.

Koko puiston aluetta ei voida vielä saada täysin valmiiksi viereisten asuinkorttelien työmaa- ja logistiikkatarpeiden vuoksi. Puiston eteläosan taideteoksen viimeistelytyöt ovat viivästyneet, joten Tiina Raitasen Ei taivasta rajana -teos valmistuu 2024 kesäksi.

Liikuntapuisto

PPJ:n kuplahallin eteläpuolella aloitetaan viimeistelytyöt. Alueelle rakennetaan monitoiminurmikenttä, katsomot, frisbeegolfkoreja, seniorikuntoilupiste, joustoalustainen kuntopolku, pyörätelineitä ja asfalttipintainen kulkureitti. Lisäksi tehdään teknisen huoltorakennuksen maisemointia ja Länsisatamankadun sekä Tyynenmerenkadun istutus- ja viimeistelytyöt.

Liikuntapuiston koko Länsisatamankatuun rajautuvaa rakentumatonta aluetta ei voida vielä kokonaan lähivuosien aikana toteuttaa työmaa- ja logistiikkatarpeiden vuoksi. Väliaikainen liikuntatilarakennus puretaan pysyvien tilojen valmistuttua.

Kansainvälisen koulun laajennus

Ruoholahden kansainvälistä koulua ollaan laajentamassa viisikerroksisella osalla, yhteensä noin 1800 m². Rakennuslupaprosessi on käynnissä, ja laajennuksen rakentaminen on tavoitteena aloittaa keväällä 2024. Valmistuminen on suunniteltu vuodelle 2025.

 

Hyväntoivonpuiston eteläosan rakentaminen jatkuu. Kuva: Harri Saarinen
Hyväntoivonpuiston eteläosan rakentaminen jatkuu. Kuva: Harri Saarinen

Talonrakennuskohteet

Asuntorakentamisen painopiste on Melkinlaiturin ja Saukonlaiturin alueilla.

Länsisatamankadun ja Messipojankujan välisen korttelin rakentaminen alkoi vuonna 2022. Osoitteeseen Länsisatamankatu 20 rakentuu ainutlaatuinen Jätkäsaaren Terassitalo, joka koostuu kahdesta porrastetusti nousevasta 2–10 kerroksisesta talosta. Erityistä talossa ovat sen tasanteille tulevat terassiasunnot, joihin kuuluu suuret ulkotilat. Arvioitu valmisajankohta on loppuvuodesta 2024. Korttelissa sijaitsee myös loppuvuonna 2023 toimintansa käynnistänyt vapaapalokunta. Lisäksi kortteliin on suunniteltu rakennettavaksi kaksi hotellia ja toimistorakennus.

Korttelin viereen valmistuvat myös Varsinaissuomalaisen osakunnan opiskelija-asunnot keväällä 2024.

Lisäksi Länsisatamankadulla Helsingin kaupungin asuntotuotannon (ATT) hitas-kohteen rakentaminen jatkuu, mikä tukee kaupungin tavoitetta tarjota kohtuuhintaisia asuntoja asukkailleen.

Kiertotalouskorttelin ensimmäisen tontin rakentaminen on suunniteltu alkavaksi vuoden 2024 aikana. Tämä on osa alueen laajempaa kehityssuunnitelmaa, jossa pyritään edistämään kestävää rakentamista ja kiertotalouden periaatteita.

Rakentaminen jatkuu myös palvelukortteleissa Atlantinkadun ja Länsisatamankadun risteyksessä. Wood Cityn puukortteli saa lisäystä, kun WithSecuren pääkonttori valmistuu kesällä 2024. Tämä on osa alueen pyrkimystä kehittää ekologisesti kestäviä rakennusratkaisuja ja edistää puurakentamista kaupunkikuvassa.

Vuoden 2024 rakennustöiden aikana alueella tulee olemaan väliaikaisia liikennejärjestelyjä ja muutoksia. Lisätietoja ja päivityksiä hankkeista kerrotaan erikseen aikataulujen täsmentyessä.

Jätkäsaaren rakentamisaikatauluja kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki
Jätkäsaaren rakentamisaikatauluja kartalla. Kuva: Helsingin kaupunki