Hyppää pääsisältöön

Helsinki hyödynsi digitalisaation mahdollisuuksia kunnianhimoisesti ja laajasti vuonna 2022

Digitalisaatio on tärkeä mahdollistaja koko Helsingin kaupungin palvelutuotannolle. Useimmissa kaupungin palveluissa ainakin jokin osa palvelusta tai palvelupolusta on digitalisoitu.
Digitalisaatio mahdollistaa entistä paremmat palvelut kuntalaiselle kustannustehokkaasti. Ihmisten aikaa vapautuu tehtäviin, joissa digi ei korvaa ihmistä. Kuva: Julia Kivelä
Digitalisaatio mahdollistaa entistä paremmat palvelut kuntalaiselle kustannustehokkaasti. Ihmisten aikaa vapautuu tehtäviin, joissa digi ei korvaa ihmistä. Kuva: Julia Kivelä

Kaupunkistrategian tavoitteena onkin, että kaupungin tarjoamat digipalvelut ovat ensisijainen vaihtoehto ja ne ovat helposti saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

”Digitalisaatio on maailmaa muuttava muutosvoima, joka haastaa kuntien toimintamallit ja vanhat tekemisen tavat.  Digitalisaatio mahdollistaa entistä paremmat palvelut kuntalaiselle kustannustehokkaasti. Ihmisten aikaa vapautuu tehtäviin, joissa digi ei korvaa ihmistä”, sanoo digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Seuraavassa poimintoja Helsingin digitekemisestä vuonna 2022:

Suomen suurin kaupunkisivusto uudistui

Hel.fi-verkkosivujen uudistus jatkui ja tuli laajasti kaupunkilaisten näkyville, kun uusi etusivu ja eri palvelusivustot julkaistiin syksyllä 2022. Uudella etusivulla tuodaan esiin erityisesti palveluja, mutta myös ajankohtaisia ja luetuimpia aiheita. Uusi etusivu on saanut hyvää palautetta ja parannuksia sivustoon tehdään vielä kesään saakka.

Vuonna 2022 jatkettiin myös asiointipalveluiden ja palautejärjestelmän uudistamista. Helsinki-profiilin käyttöönotto aloitettiin muutamissa palveluissa, ja käyttöönotto laajenee merkittävästi tänä vuonna. Helsinki-profiili on kaupunkilaisten käyttäjätili ja tunnistautumisratkaisu.

DigiHelsinkiä rakennettiin ja digitaalisen perustan muutosohjelma eteni

Helsingin talousarviossa 2022 linjattiin, että kaupungin sisäisten digitaalisten peruspalvelujen tuottamista varten perustetaan kaupungin kokonaan omistama in house -yhtiö. DigiHelsinki Oy aloitti toimintansa vuoden 2023 alussa, ja se tuottaa kaupunkiyhteiset ICT-infra- ja peruspalvelut. DigiHelsingin toimitusjohtajaksi nimitettiin ict-palvelujohtaja Katja Artimo.

Yhtiön perustaminen on jatkumoa 2021 toteutetulle toimialojen ja keskushallinnon digitaalisten peruspalvelujen keskittämiselle kanslian digitalisaatioyksikköön. Digitaalisen perustan uudistus jatkui ja  käyttöönotot etenivät, esimerkiksi loppukäyttäjätuki ja verkon valvonta- ja hallinta. Myös nämä palvelut siirtyivät DigiHelsingin palvelukokonaisuuteen

”Olemme viimeisen neljän vuoden aikana merkittävästi panostaneet digitaalisen perustan uudistamiseen. Digitaalisen perustan pitää olla kunnossa ja toimia – se on kuin vesi ja sähkö. Tulevina vuosina painopiste siirtyy entistä enemmän palveluiden kehittämiseen”, sanoo digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Esiopetuspaikan tarjoaminen proaktiivisesti palkittiin 

Esiopetuspaikan vastaanottamisen digitalisointi laajeni pilotointivaiheesta koko ikäryhmään. Keväällä 2022 helsinkiläisille huoltajille tarjottiin proaktiivisesti lapsen esiopetuspaikkaa Asti-asiointipalvelun kautta. Asti-asiointipalvelu on Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan uusi digitaalinen asiointipalvelu. 

Esiopetuspaikan tarjoaminen proaktiivisesti sai myös kansainvälistä tunnustusta, kun UserCentriCities- verkosto palkitsi sen Euroopan parhaana julkisena käyttäjälähtöisenä palveluna.

Kesäseteleitä ja digituki-sivuston uudistamista

Koronasta palautumisohjelmaa edistettiin ympäri kaupunkiorganisaatiota. Digitalisaatioon liittyviä toimia olivat mm. nuorille suunnatun kesäsetelin toteuttaminen ja digituen sivuston uudistaminen.

Datalle ja tekoälylle eettiset periaatteet

Loppuvuodesta 2022 Helsinki laati periaatteet datan ja tekoälyn eettiselle käytölle ja järjesti aiheesta osallistavia työpajoja. Helsinki haluaa käyttää dataa ja tekoälyä vastuullisesti ja eettisesti sekä toimia suunnannäyttäjänä muille.

Helsingin kaupunkistrategian mukaan älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen. Tärkeässä roolissa on datan ja analytiikan parempi hyödyntäminen, jota Helsinki edisti esimerkiksi kehittämällä kaupunkiyhteistä tietoallasta ja koneoppisen ympäristöä.

Tiedonhallintalain toimenpanoa edistettiin mm. tekemällä muutosvaikutusten arviointiin työkalu.

Kaupungin intra uudelle alustalle

Kaksivuotinen kaupungin intran uudistustyö saatiin valmiiksi. Kaikki kaupungin toimialat ja liikelaitokset ottivat käyttöönsä uuden Sharepoint Online –pohjaisen intran.

M365-palveluiden käyttöönottoa jatkettiin pohjautuen kansliapäällikön päätöksiin koskien tiedon maantieteellistä sijaintia ja käsittelyä. 

Isot kaupunkiyhteisten sovelluspalveluiden uudistukset jatkuvat

Henkilöstöhallinnon palveluiden uudistamista edistettiin. Sarastia-järjestelmä korvasi lähes 40 vuotta vanhan Hijat-järjestelmän. Sarastian ratkaisu on käytössä myös Espoossa ja Vantaalla. Sarastian käytöönotto ja suuri toimintatapamuutos osoittautui haastavaksi ja palkanmaksun vakauttamiseksi on tehty kovasti töitä.

Haastava SAP-uudistus käynnistettiin ja projekti jatkuu seuraavat pari vuotta.