Hyppää pääsisältöön

Elintarviketoiminnan rekisteröinti

Tee ilmoitus elintarviketoiminnasta silloin kun aloitat toimintasi, muutat sitä olennaisesti, keskeytät tai lopetat toiminnan. Ilmoitus on tehtävä myös, jos toimija vaihtuu. Teethän ilmoituksen viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Tällä sivulla

Keitä elintarviketoiminnan rekisteröinti koskee?
- elintarvikemyymälöitä
- kioskeja
- ravintoloita
- pubeja ja baareja
- kahviloita
- leipomoita
- eineskeittiöitä
- elintarvikevarastoja
-säännöllistä ulkomyyntiä, mm. torimyyntiä ja liikkuvia elintarvikehuoneistoja
- elintarvikkeiden välitystä, maahantuontia, valmistuttamista ym. toimintaa
- ravintolisien myyntiä, välitystä, maahantuontia ym.

Elintarvikeneuvonta

Elintarvikkeisiin liittyvää neuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse.

Tee ilmoitus elintarviketoiminnasta

Ilmoita uudesta elintarviketoiminnasta verkossa, sähköpostitse tai postitse.

Keitä elintarviketoiminnan rekisteröinti koskee?

 • elintarvikemyymälöitä
 • kioskeja
 • ravintoloita
 • pubeja ja baareja
 • kahviloita
 • leipomoita
 • eineskeittiöitä
 • varastoja
 • säännöllistä ulkomyyntiä, mm. torimyyntiä ja liikkuvia elintarvikehuoneistoja
 • elintarvikkeiden välitystä, maahantuontia, valmistuttamista ym. toimintaa
 • ravintolisien myyntiä, välitystä, maahantuontia ym.

Keitä elintarviketoiminnan hyväksyntä koskee?

Jos elintarvikehuoneistossasi käsitellään eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiin toimittamista, sinun on haettava huoneistollesi tai laitoksellesi hyväksyntää kaupungin elintarvikevalvontayksiköstä. Lisätietoa hyväksynnästä löydät Ruokaviraston sivuilta , hyväksyntää voit hakea alla olevilla lomakkeilla:

Hakemus laitostoiminnan hyväksymiseksi (word)

Hakemus laitostoiminnan hyväksymiseksi (pdf)

Miten teen ilmoituksen?

Usein kysytyt kysymykset

Ilmoitus tulee tehdä hyvissä ajoin, viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.

Varmista, että huoneiston käyttötarkoitus soveltuu suunnittelemaasi toimintaan (tämä ilmenee rakennusluvasta tai sen liitteistä). Ilppa-ilmoituksen ohella tarvitsen usein muitakin lupia kuten anniskeluluvan sekä henkilökunnalle hygieniapassit.
Lisätietoja saat Ruokaviraston verkkosivuilta sekä kaupungin elintarvikeneuvonnasta.

Ruokaviraston verkkosivut.

Elintarvikeneuvonnan sähköposti: elintarviketurvallisuus@hel.fi

Elintarvikkeiden ammattimainen valmistus kodin yhteydessä on mahdollista, jos toiminta pystytään järjestämään hygieenisellä tavalla eikä asuminen aiheuta riskiä käsiteltäville elintarvikkeille. Koti ei kuitenkaan koskaan voi olla eläinperäisiä elintarvikkeita valmistava laitos kuten esimerkiksi makkaratehdas tai kalansavustamo.

Pop up –toiminta eli ruoanvalmistus myyntiin enintään 12 kertaa vuodessa ei edellytä rekisteröintiä elintarvikehuoneistoksi. Myöskään pullan tai muun kuumentamalla valmistetun, ei-helposti pilaantuvan leipomotuotteen valmistus kotona ja myynti esim. torilla tai kesäkahvilassa ei edellytä ilmoitusta, kun myynti on alle 15 000 euroa vuodessa.

Huolehdi hygieniasta, kylmäsäilytyksestä, omavalvonnasta ja pakkausmerkinnöistä

Asumisesta ei saa aiheutua vaaraa kotona valmistettaville elintarvikkeille. Omat ruuat tulisi säilyttää erillään myyntiin menevistä ruuista. Lemmikkieläimiä ei saa päästää keittiöön. Toiminnassa tulee myös huomioida, etteivät perheenjäsenten mahdolliset sairastumiset aiheuta elintarvikehygieenistä vaaraa.

Mikäli tuotevalikoimaan kuuluu kylmäsäilytystä vaativia tuotteita, tulee varata riittävästi kylmätilaa niiden säilyttämiseen. Valmistuksessa tulee noudattaa hyvän hygienian mukaisia toimintatapoja. Ennen toiminnan aloittamista tulee laatia omavalvonta oman toiminnan riskit arvioiden.

Myytävien tuotteiden osalta tulee huomioida, että pakkausmerkinnät täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tietoja pakkausmerkinnöistä löytyy Ruokaviraston internet-sivuilta .

Mikäli toiminta on ammattimaista ja säännöllistä, tulee huoneisto rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi. Ilmoituksen käsittely on maksullista. Ilmoitus on tehtävä elintarviketurvallisuusyksikköön viimeistään 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Kodissa sijaitsevaa elintarvikehuoneistoa valvotaan kuten mitä tahansa muutakin huoneistoa, ja tarkastuksia tehdään säännöllisesti riskinarvioinnin perusteella.

Suunniteltaessa kodin rekisteröimistä elintarvikehuoneistoksi, tulee asukkaan varmistaa, että toiminnalle ei ole estettä kiinteistön omistajan tai tämän edustajan puolelta (taloyhtiön isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja, vuokranantaja). Asunnossa harjoitettava toiminta ei saa aiheuttaa haittaa (melu, haju tms.) naapureille.

Lisätietoa löydät ohjeesta kotitoimijoille (pdf)

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan siirrettävää tai väliaikaista (koottavissa ja purettavissa olevaa, paikasta toiseen siirrettävää) elintarvikkeiden myynti-, tarjoilu- tai käsittelypaikkaa tai -laitteistoa, kuten esimerkiksi myyntiautoa, telttakatosta, myyntipyörää tai –kojua. Liikkuvasta elintarviketoiminnasta tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus toiminnan aloittamisesta ilppa.fissä samaan tapaan kuin pysyvästä elintarvikehuoneistotoiminnasta (katso ohjeet tämän sivun alusta).

Liikkuviin elintarvikehuoneistoihin tehdään myös elintarvikevalvonnan tarkastuksia kuten pysyviin elintarvikehuoneistoihin. Yksityiset henkilöt voivat harjoittaa elintarviketoimintaa pop up-toimintana 12 päivänä kalenterivuoden aikana ilman että toiminnasta täytyy tehdä ilmoitusta valvontaviranomaiselle. Lisätietoja pop-up toiminnasta voi lukea Ruokaviraston sivuilta .

Tiedotus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta myynnistä

Elintarvikkeiden myynnistä ja tarjoilusta toreilla, messuilla ja suurissa yleisötapahtumissa tulee tehdä tiedottaminen elintarviketurvallisuusyksikölle viimeistään neljä arkipäivää ennen myyntitapahtumaa. Myyntitapahtumasta kerrotaan tekemällä tiedote sähköisen asiointipalvelun avulla.

Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse kertoa vähäriskisestä elintarvikemyyntitoiminnasta esimerkiksi koulujen myyjäisissä, seurakunnan kahvitilaisuuksissa tai urheiluseurojen tapahtumissa. Tällaisissa tilaisuuksissa tulee kuitenkin noudattaa hyvää hygieniaa ja huolehtia elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista.

Elintarviketurvallisuusyksikön tarkastajat tekevät valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia elintarvikkeiden myynti- ja tarjoilupaikkoihin.
Liikkuviin elintarvikehuoneistoihin ja ulkomyyntiin liittyvät kysymykset voi lähettää osoitteeseen ulkomyynti@hel.fi

Ilmoituksen voi tehdä myös pdf- tai word-lomakkeella, jotka löydät tämän sivun osiosta Miten teen ilmoituksen? (kohta 2).