Lasitetut katuterassit

Lasitettu katuterassi on katettua ja lasitettua ulkotilaa, jonka perustamiseksi katualueelle tarvitset rakennusvalvonnan luvan ja vuokrasopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. Tällä sivulla kerromme, miten sinun tulee edetä, jos haluat perustaa lasitetun katuterassin.

Tällä sivulla

Vltava-ravintolan terassi talvisaikaan.
Vltava-ravintolan terassi talvisaikaan.

Lasitetut katuterassit ovat osa elävää kaupunkitilaa, joka on vetovoimainen, viihtyisä ja kaunis. Lasitetulla katuterassilla tarkoitetaan liiketilan yhteydessä olevaa lasitettua ja katettua ulkotilaa, jota käytetään tarjoilualueena joko ympärivuotisesti tai pelkästään kesällä. 

Lasitettu katuterassi tulee suunnitella ja toteuttaa katutilan ehdoilla. Lasitetuille katuterasseille on eri käsittelyprosessi kuin avoimille terasseille ja ne vaativat aina erillisen rakennusvalvonnan luvan.

Lasitetun katuterassin suunnitteluun vaikuttavia seikkoja sekä hakumenettely on kuvattu Lasitetun katuterassin ohjeessa (pdf, 2 Mt)

Lasitetun katuterassin toiminnassa tulee huomioida samat viranomaisohjeistukset kuin tavanomaisen kausiterassinkin kohdalla. Lue lisää terassiohjeesta (pdf, 2,7 Mt).

Näin perustat lasitetun katuterassin

 1. Ota yhteys rakennusvalvonnan neuvontaan

  Aloita ottamalla yhteys rakennusvalvonnan neuvontaan, jotta varmistut siitä, että kohteesi uudeksi lasitetuksi katuterassiksi on toteuttamiskelpoinen.

  Voit tutustua aluksi kohteen sijainnin ajantasaiseen asemakaavaan kaupungin karttapalvelussa ja varmistua, että hanke on asemakaavan mukainen.

  Siirry karttapalveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Lähetä rakennusvalvontaan neuvontapyyntö lupapiste.fi-palvelussa.

  Siirry lupapiste.fi-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Kun olet saanut lasitetun katuterassin sijoitukselle alustavan myönteisen kannanoton rakennusvalvonnasta, voit jatkaa perustamisprosessia. Myöhemmässä vaiheessa lasitetulle katuterassille tulee hakea vielä virallinen lupa rakennusvalvonnasta.

 2. Tee hakemus alueen vuokraamisesta

  Tee hakemus lasitetun katuterassin alueen vuokraamisesta katualueelta.

  Selvitämme, onko alue vuokrattavissa ja pyydämme tarvittaessa lisätietoja. Voimme joutua pyytämään kannanottoja muilta asiaan liittyviltä tahoilta päätöksentekoa varten.

  Saat vuokrasopimuksen allekirjoitettavaksi, kun olemme tehneet päätöksen vuokraamisesta.

  Hakemus lasitetun terassialueen vuokraamiseksi (pdf)

  Hinnat:

  Keskusta-alueen* (terassialue 1) lasitetut katuterassit 27 eur /m2 / kk

  Muun Helsingin* (terassialue 2) lasitetut katuterassit 17 eur/ m2 / kk 

  *Katso ajantasainen aluejako terassiohjeesta 
   

  Liitä hakemukseesi seuraavat liitteet:

  1. Hakijayrityksen kaupparekisteriote (enintään 3 kuukautta vanha).
  2. Asiamiehen valtakirja (mikäli hakijayritys ei itse allekirjoita hakemusta).
  3. Karttaliitteet vuokrattavasta alueesta. Karttapohjia saa esim. osoitteesta kartta.hel.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tai kaupunkimittauspalvelusta.

   a) Asemapiirustus 1:500 tai 1:1000. Asemapiirustuksesta tulee käydä ilmi vuokrattavan alueen sijainti.

   b) Pohjapiirustus 1:100 tai 1:200. Pohjapiirustuksesta tulee käydä ilmi vuokrattavan alueen sijainti, mitat sekä kokonaisneliömäärä. 

  4.  Rakennusvalvonnan myönteinen kannanotto.

  Toimita kaikki listatut liitteet pdf-tiedostoina. Emme voi käsitellä hakemustasi ilman liitteitä. 

 3. Hae lupaa lasitetulle katuterassille

  Voit hakea rakennusvalvonnan lupaa lupapiste.fi-palvelusta, kun sinulla on kaupungin kanssa voimassa oleva vuokrasopimus alueen käytöstä. Liitä lupahakemukseen rakennussuunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat säädösten mukaiset pääpiirustukset sekä terassialueen vuokrasopimus. Rakennusvalvonta tarvitsee lisäksi samat liitteet, jotka toimitat hakiessasi lupaa terassialueen vuokraamiseksi.

  Rakennusvalvonta perii luvan käsittelystä voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukaisen maksun.

  Siirry lupapiste.fi-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 4. Tee ilmoitus elintarviketoiminnasta ja hae anniskelulupaa

  Mikäli tarjoilet tai valmistat elintarvikkeita lasitetulla katuterassilla, tai asiakaspaikkojen määrä lisääntyy merkittävästi lasitetun katuterassin laajentamisen myötä, on ilmoitus elintarvikelain mukaisesta elintarviketoiminnasta todennäköisesti tarpeen.

  Varmista ilmoituksen tarpeellisuus ympäristöpalvelujen elintarvikeneuvonnasta.

  Lisätietoja ja ohjausta saat ympäristöpalvelujen elintarvikeneuvonnasta. 

  Siirry tekemään ilmoitus ilppa.fi-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

  Mikäli tarjoilet alkoholijuomia ja tai asiakaspaikkojen määrä lisääntyy uuden lasitetun katuterassin myötä, edellyttää se anniskelulupaa. Lisätietoja ja ohjausta saat aluehallintovirastosta.

  Siirry tekemään hakemus aluehallintoviraston sivulle(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot

Rakennusvalvonta

Ota yhteyttä rakennusvalvontaan lupapiste.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) -osoitteessa, jotta saat neuvoja rakennusvalvonnan lupiin liittyvissä asioissa.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Alueiden käyttö ja valvonta

Ota yhteyttä Alueiden käyttö ja valvonta -yksikköön, kun haluat vuokrata kaupungin omistamaa yleistä aluetta.

Kysy lisätietoa sähköpostitse ulkoilma@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Alueiden käyttö ja valvonta -yksikön yhteystiedot kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ympäristöpalvelut ja elintarvikeneuvonta

Ota yhteyttä ympäristöpalvelujen elintarvikeneuvontaan elintarviketoimintaa koskevissa kysymyksissä.

Ympäristöpalvelujen elintarvikeneuvonta: kymp.elintarviketurvallisuus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)