Siirrettävät mainostelineet eli A-standit

Jos haluat sijoittaa liikehuoneistosi eteen jalkakäytävälle siirrettävän mainostelineen eli niin sanotun A-standin, tulee sinun noudattaa niiden sijoittamisesta annettuja ohjeita. Siirrettävien mainostelineiden sijoittamisesta ei peritä maksua.

Tällä sivulla

Siirrettäviä mainostelineitä koskevat ohjeet on tehty esteettömyyden ja liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. Jalkakäytävälle täytyy jäädä riittävästi tilaa muun muassa lastenvaunuille tai pyörätuolille. Sinun on myös huolehdittava, ettei mainostelineesi ole vaaraksi näkövammaisille.

A-standin etäisyys autotiehen tulee olla vähintään 1,5 metriä. A-standi saa olla enintään 0,8 metriä leveä.

Siirrettäviä mainostelineitä eli A-standeja koskevat ohjeet

  • Jos liikehuoneistosi sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa, sinulla on oikeus pitää yhtä A-standia jalkakäytävällä oman liikehuoneistosi julkisivun edessä liikkeen aukioloaikoina. 
  • A-standisi saa ulottua korkeintaan 80 senttimetrin päähän liikehuoneistosi seinästä. Jalankulkijoille tulee jäädä vähintään 1,5 metriä vapaata kulkutilaa.
  • A-standia et saa sijoittaa puistoon, ellei siirrettävä mainostelineesi liity kiinteästi puistossa harjoitettavaan toimintaan, kuten kioskiin.
  • A-standia et saa kiinnittää liikennemerkkeihin, puihin, puunsuojuksiin tai muihin kadun kalusteisiin.
  • A-standia et saa sijoittaa pyörätielle tai ajoradalle. A-standi ei saa haitata liikenneturvallisuutta eikä estää näkyvyyttä eikä huonontaa liikennemerkkien, liikennevalojen tai ajoratamaalausten havaittavuutta.
  • A-standi ei saa estää kiinteistöjen huoltoliikennettä tai vaikeuttaa katujen kunnossapitoa.
  • A-standeista aiheutuvien mahdollisten vahinkojen korvausvastuu on sinulla mainoslaitteen omistajana.

Hyvä tietää A-standeista

Poliisi voi kehottaa sinua poistamaan A-standisi, jos siitä esimerkiksi aiheutuu haittaa jalankululle tai alueen muulle käytölle. Kehotuksen jälkeen poliisilla on järjestyslaissa säädetyn mukaisesti oikeus poistaa A-standi. 

Kiireellisessä tapauksessa poliisilla on oikeus sinua kuulematta poistaa mainos, jos yleisen järjestyksen tai turvallisuuden vaarantumisen estämiseksi A-standin siirtäminen on tarpeen. Tällöin kustannukset poistosta tulevat sinulle.

Kaupunkikuvallisesti tärkeillä alueilla kaupunki voi asettaa tarkempia ehtoja A-standien sijoittamiselle tai rajoittaa niiden sijoittamista.