Matkailun kestävyys yrityksille

Näiltä sivuilta löydät tukea, apua ja tietoa oman matkailuyrityksesi kestävyyden kehittämiseen.

Mitä matkailutoimija voi tehdä matkailun kestävyyden edistämiseksi?

Ota käyttöösi kestävän matkailun ja matkailun turvallisuuden kehittämisen oppaat ja tukimateriaalit.

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Maksuton Sustainable Travel Finland (STF) -ohjelma tarjoaa yrityksille ja destinaatioille kestävän matkailun kehittämisen työkalupakin, jonka avulla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Ohjelman läpikäyneille, kriteerit täyttäville yrityksille ja destinaatiolle myönnetään Sustainable Travel Finland -merkki, jolla viestitään kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.  

Syyskuussa 2023 ohjelmassa oli mukana 132 yritystä, joista 58 on saanut STF -merkin. Helsinki on mukana ohjelmassa ja tavoittelee matkailukohteena STF-merkkiä vuoteen 2025 mennessä.

Sustainable Travel Finland -ohjelma(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Valitse vastuullisemmin -palvelu

Valitse vastuullisemmin -palvelu nostaa esille helsinkiläisiä yrityksiä, jotka toimivat yritystoiminnassaan vastuullisesti. Palvelu kattaa kuusi eri kategoriaa: käyntikohteet, ravintolat, tapahtumat ja tapahtumatilat, majoitus sekä liikkeet.

Valitse vastuullisemmin -palvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -julistus

YK:n tukemassa Glasgow Declaration -julistuksessa sitoudutaan puolittamaan matkailun aiheuttamat päästöt vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan päästöjen nollataso vuonna 2050. Jokainen helsinkiläinen matkailuyritys voi allekirjoittaa sitoumuksen.

Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism (englanniksi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hiilineutraaliuden käsikirja matkailuyrityksille

Matkailuyrityksiä varten on luotu Hiilineutraaliuden käsikirja, joka tarjoaa neuvoja ja tukea erilaisten matkailualalla toimivien yritysten omien päästövähennysten toteuttamiseen. Käsikirja on tehty osana Carbon Neutral Experience -hanketta, jota koordinoi Novago Yrityskehitys Oy. Käsikirja on julkaistu syyskuussa 2022.

Hiilineutraaliuden käsikirja matkailuyrityksille

Opas hiilijalanjälkiviestintään matkailualan yrityksille

Opas matkailualan yrityksille hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvästä viestinnästä kuluttajille. Opas on käytännönläheinen ja sisältää konkreettisia esimerkkejä.

Opas hiilijalanjälkiviestintään matkailualan yrityksille

Matkailuyritysten ja tapahtumien hiilijalanjäljen mittaaminen

Matkailuyritys voi mitata oman hiilijalanjälkensä käyttämällä Visit Finlandin matkailualan CO2 -laskuria. Tapahtumatuottaja voi laskea tapahtuman hiilijalanjäljen käyttämällä Helsingin kaupungin toteuttamaa tapahtumien hiilijalanjälkilaskuria.

Matkailualan CO2 -laskuri(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tapahtumien hiilijalanjälkilaskuri

Energiansäästön tarkastuslistat

Osana Carbon Neutral Experience- sekä Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeiden toimenpiteitä on toteutettu Energiansäästön tarkastuslistat matkailuyrityksille kategorioittain (linkit avautuvat excel-tiedostoina):

Liikkumisen palvelut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Majoitus(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ohjelmapalvelut(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Ravintolat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Inklusiivisen matkailun opas

Inklusiivisen matkailun päämääränä on, että matkailuelämykset olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saavutettavissa iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, kulttuurista ja erityistarpeista huolimatta. Visit Finlandin tekemän oppaan avulla matkailuyritykset voivat kehittää omaa toimintaa kohti yhdenvertaisuutta.

Inklusiivisen matkailun opas(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Sosiaalisen vastuullisuuden kompassi tapahtumajärjestäjälle

Työkalu, jonka avulla voi tarkastella oman tapahtuman sosiaalista vastuullisuutta ja kehittää sitä. Työkalu sisältää eritasoisia toimenpiteitä, joita voi hyödyntää tapahtumatuotannossa.

Sosiaalisen vastuullisuuden kompassi tapahtumajärjestäjälle

Näin viestit liikuntaesteettömistä palveluista toimintarajoitteisille asiakkaille -opas

Opas neuvoo, mitä majoitus- ja ravintola-alan yrityksissä tulisi huomioida, jotta ne voivat toteuttaa yhä paremmin liikuntaesteettömiä palveluja ja viestiä niistä toimintarajoitteisille asiakkaille. Opas on toteutettu osana Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanketta.

Näin viestit liikuntaesteettömistä palveluista toimintarajoitteisille asiakkaille -opas

Kompassi – Käsikirja Helsingin matkailun ja tapahtumien turvallisuuteen

Käsikirja Helsingin matkailun ja tapahtumien turvallisuuteen eli Kompassi tarjoaa kattavasti turvallisuustietoa ja -ohjeistusta matkailualan toimijoille. Käsikirja on luotu yhteistyössä Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeessa, josta voi lukea lisää sivulta Päättyneet hankkeet.

Kompassi – Käsikirja Helsingin matkailun ja tapahtumien turvallisuuteen

Lokikirja – Digityökalu turvallisuuden kehittämiseen matkailuyrityksissä

Lokikirja on digityökalu turvallisuusasioiden huomioimiseen, ja siihen on koottu samoihin kansiin keskeisimmät turvallisuustoimet, jotka matkailun parissa toimivan yrityksen tulee huomioida. Käsikirja on valmistunut keväällä 2023.

Lokikirja – Digityökalu turvallisuuden kehittämiseen matkailuyrityksissä

10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla

Mitä matkailuyrityksessä olisi hyvä tehdä kyberturvallisuuden parantamiseksi? Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK on luonut matkailuyrityksille suunnatun kyberturvallisuuden vuosikellon sekä 10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla -materiaalit.

10 kohtaa kyberturvallisuuden parantamiseksi matkailualalla

Helsingin kestävä matkailu asiakaspalvelussa (opas & video)

Helsingissä toimivia matkailun asiakaspalvelijoita, kuten oppaita, hotellien vastaanottovirkailijoita, museoiden työntekijöitä ja ravintoloiden henkilökuntaa varten on luotu ohjeistus vastuullisuuden viestimistä varten.

Videolla Jukka Punamäki Helsingin kaupungin matkailu ja kohdepalvelut -yksiköstä sekä Anu Nylund Mood of Finland ry:stä keskustelevat Helsingin kestävästä matkailusta sekä matkailun parissa toimiville asiakaspalvelijoille suunnatusta kestävän matkailun ohjeistuksesta.

Opas asiakaspalvelijoille vastuullisuudesta viestimiseen

Helsingin kestävä matkailu asiakaspalvelussa (video)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kestävän matkailijan opas Helsinkiin

Helsinki on toteuttanut oppaan matkailijoille, jota seuraamalla matka on mahdollisimman kestävä.
Opasta voi jakaa omissa kanavissa, esimerkiksi linkkaamalla sen omille nettisivuille tai varauskanavaan.

Kestävän matkailijan opas Helsinkiin

Helsingin vastuullisuudesta viestiminen

Helsinki Partnersin kattavat kaksi vastuullisuusteemaista työkalupakkia tuovat esille Helsingin tekemää kestävän kehityksen työtä ja auttaa siitä viestimiseen konkreettisten esimerkkien avulla ja työkalujen kautta (englanniksi).

Toolkit for Communicating Climate & Environmental Sustainability in Helsinki

Toolkit for Communicating Social Sustainability in Helsinki

Oman tapahtuman järjestäminen kestävästi

Helsinki Partners on luonut ohjeet kestävien tapahtumien järjestämiseksi. Ohje on ladattavana versiona myös Helsinki Material Bankissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Sustainable meeting guidelines (englanniksi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Kestävän ruokamatkailun opas

Visit Finlandin opas tukee etenkin kansainvälisille markkinoille suuntavien ruokamatkailuyritysten kehittämistä, mutta se soveltuu yhtä hyvin vain kotimaisia asiakkaita palveleville yrityksille. Opas sisältää runsaasti hyödyllisiä linkkejä muihin julkaisuihin, joita kestävästä ruokamatkailusta on jo runsaasti tuotettu.

Kestävän ruokamatkailun opas(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Työkirja ravintoloille: Vastuullisempaa kattausta

Kaikille ravitsemisalan toimijoille koottu työkirja, jossa on tietoa hiilikädenjäljestä ja mahdollisuuksista kehittää sen avulla ravintoloiden vastuullista arkea.

Vastuullisempaa kattausta -työkirja(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa koskeva ohje

Majoitustoimintaa koskevan ohjeistamisen tarkoituksena on selkeyttää sitä, milloin huoneiston hallinnan luovuttamista saatetaan pitää luvanvaraisena ja ammattimaisena majoitustoimintana, eikä esimerkiksi yksityishenkilön oman kodin lyhytaikaisena ja satunnaisena vuokrauksena.

Asunnossa tapahtuvaa majoitustoimintaa koskeva ohje

Kestävän matkailun asiantuntija

Kuva: Sakari Röyskö