Monialaisella yhteistyöllä uusia avauksia varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden edistämiseen

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden koordinaatioryhmän monialaisella yhteistyöllä on luotu uusia avauksia henkilöstön saatavuushaasteen ratkaisemiseksi. Helsingissä on otettu käyttöön muun muassa varhaiskasvatuksen nopean avun yksikkö ja kokeilu alanvaihtajien oppisopimuskoulutuksesta. Stadin AO:n kanssa on kehitetty uusi innovaatio: työkokeilun aikainen työelämätaitojen oppimisvalmennus. Uusista avauksista kerrotaan koordinaatioryhmän raportissa, joka luovutettiin pormestari Juhana Vartiaiselle 6. maaliskuuta 2024.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden edistämiseksi on koordinaatioryhmässä tehty paljon työtä. Monet toimenpiteet ovat tuoneet helpotusta päiväkodin arkeen ja henkilöstön hyvinvointiin. Kuva: Images By Jefunne
Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden edistämiseksi on koordinaatioryhmässä tehty paljon työtä. Monet toimenpiteet ovat tuoneet helpotusta päiväkodin arkeen ja henkilöstön hyvinvointiin. Kuva: Images By Jefunne

Pormestari Juhana Vartiainen asetti varhaiskasvatuksen koordinaatioryhmän helmikuussa 2022 vastaamaan varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden haasteisiin. Kaksivuotisella toimikaudellaan ryhmän tehtävänä on ollut etsiä ratkaisuja ja muodostaa linjauksia, joilla vaikutetaan henkilöstötilanteeseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, laatia edunvalvonnan vaikuttamissuunnitelma ja sopia sen toteuttamiseen liittyvistä vastuista sekä viestiä säännöllisesti varhaiskasvatuksen tilasta ja toimenpiteistä eri ryhmille.

Ryhmässä on ollut mukana edustajia kaupungin eri palveluista, kuten henkilöstö-, työllisyys- ja viestintäpalveluista, ammatillisesta koulutuksesta, taloudesta ja edunvalvonnasta, sekä johdon että henkilöstön edustajia. Koordinaatioryhmän puheenjohtajina ovat toimineet kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarit Nasima Razmyar (2022–2023) ja Johanna Laisaari (2023–2024).

– Varhaiskasvatuksen koordinaatioryhmän toimialat ylittävä työskentelytapa on ollut vaikuttavaa ja se on tuonut uusia avauksia henkilöstön saatavuuden haasteiden ratkaisemiseksi. Yksi hyvä esimerkki on sijaisjärjestelyihin saatu muutos. Varhaiskasvatuksen nopean avun yksikön perustaminen on helpottanut arkea päiväkodeissa, toteaa apulaispormestari Laisaari.

Henkilöstön saatavuuden edistäminen koostuu monien toimenpiteiden kokonaisuudesta

Varhaiskasvatuksen henkilöstötilanteeseen vaikuttavia ratkaisuja on tunnistettu ja ideoitu eri ryhmien kanssa tehdyssä yhteistyössä. Työskentelyssä on myös kiinnitetty huomiota osallisuutta ja vuorovaikutusta lisääviin toimiin.

Nopean avun yksikön perustaminen ja laajentaminen on ollut vaikuttava toimenpide. Lastenhoitajien oppisopimuskoulutuspaikkojen määrää on kasvatettu merkittävästi ja kokeiltu uutta suosittua alanvaihtajien oppisopimuskoulutusta. Uutena innovaationa on syntynyt työkokeilun aikainen työelämä- ja oppimisvalmiuksien valmennus. Varhaiskasvatuksen sosionomien tehtävien määrää on lisätty ja heidän tehtävänkuvaansa ja sosionomiverkostoa on määrätietoisesti kehitetty. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa on aloitettu pilotti, jossa rekrytoidaan varhaiskasvatuksen opettajia Espanjasta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla jo työskenteleville, varhaiskasvatuksen tutkinnon omaaville on tarjolla erilaisia joustavia urapolkuja.

– Eri urapolkuvaihtoehdoissa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijä voi saada työnantajan tukea koulutuksiin palkallisten vapaiden ja kurssimaksujen muodossa. Vuonna 2022 suunnattiin yli miljoona euroa varhaiskasvatuksen työntekijöiden opintojen tukemiseen, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa kehitettiin viime vuonna johtamisrakenteita, jossa otettiin huomioon erityisesti ruotsinkielisen palveluverkon piirteet.  

– Uudistus tarkoitti käytännössä sitä, että varajohtajien työaikaa lisättiin johtamistehtäviin vapauttamalla aikaa lapsiryhmätyöskentelystä. Henkilöstökyselyn tulosten perusteella johtaminen on kehittynyt uudistuksen seurauksena merkittävästi, kertoo ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan Niclas Grönholm.

Työ henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi jatkuu 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden edistämiseksi on koordinaatioryhmässä ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehty paljon työtä. Erilaisia ja monipuolisia toimenpiteitä on tehty niin rekrytointiin, johtamiseen, koulutusmahdollisuuksiin kuin viestintään liittyen. Monet toimenpiteet ovat tuoneet helpotusta päiväkodin arkeen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön veto- ja pitovoima on yhteinen asia ja työ henkilöstön saatavuuden eteen jatkuu olemassa olevissa rakenteissa, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, varhaiskasvatusalueilla ja jokaisessa päiväkodissa.

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Edunvalvontaa on tiivistetty paitsi kaupungin sisällä, myös pääkaupunkiseudulla sekä kuuden suurimman kaupungin kesken.

– Henkilöstövaje ei ole vain Helsingin ongelma, vaan valtakunnallinen. Se ei tarkoita, ettemmekö voisi omilla toimillamme vaikuttaa tilanteeseen. Teemme systemaattisesti edunvalvontaa, jolla pyrimme parantamaan koulutetun henkilöstön saatavuutta erityisesti pääkaupunkiseudulla, painottaa pormestari Vartiainen.

Taustaa

Pormestari Juhana Vartiainen asetti helmikuussa 2022 varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden koordinaatioryhmän ja sille seuraavat toimenpiteet ja tavoitteet:

  • Etsiä ratkaisuja ja muodostaa linjauksia, joilla vaikutetaan henkilöstötilanteeseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä
  • Laatia edunvalvonnan vaikuttamissuunnitelma ja sopia sen toteuttamiseen liittyvistä vastuista
  • Viestiä säännöllisesti varhaiskasvatuksen tilasta ja toimenpiteistä eri ryhmille.
  • Arvioida realistisesti kaupungin toimenpiteillä luotavan ratkaisun mittakaavaa ja muodostettava käsitys valtakunnallisten reformien tarpeesta.
  • Tehdä kustannusarvio ja aikataulu eri toimenpiteistä

Ryhmä on työskennellyt systemaattisesti sekä pormestarin asettamien tavoitteiden että ryhmän tekemän työsuunnitelman antamien tienviittojen mukaisesti. 6. maaliskuuta 2024 julkaistava raportti tarkastelee sitä, miten ryhmä on onnistunut työssään peilattuna ryhmälle asetettuihin tavoitteisiin.

Lue koko raportti täältä (pdf).