Helsingin kaupungin painetut asiakirjat

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toimintaa voi tutkia tarkemmin Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat -sarjan kautta. Kaupunginvaltuuston asiakirjat jakautuvat kahteen osaan: kaupunginvaltuuston päätösasiakirjat ja kaupunginhallituksen mietinnöt.

Nyt digitoidut kaupunginhallituksen mietinnöt on oma vuosittainen sarjansa raporteista, joita kaupunginvaltuusto on käyttänyt päätöksentekonsa tukena. Mietinnöt muodostuvat eri hallintokuntien ja asiantuntijoiden lausunnoista.Digitoidut kertomukset ovat suomenkielisiä vuodesta 1907 lähtien. Vuosien 1875–1906 julkaisut ovat ruotsinkielisiä.

Mietinnöistä on digitoitu vuodet 1875–1918. Uudemmat mietinnöt löytyvät kirjoina Helsingin kaupunginarkistosta ja ne tullaan muuttamaan sähköiseen muotoon vuoden 2015 loppuun mennessä.

Asiakirjojen digitoinnin ja sivuston teknisen toteutuksen teki Unigrafia Oy.