kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1896.

HELSINGFORS 1897.

Lataa pdf