kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1885.

HELSINGFORS 1886.

Lataa pdf