kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1877.

HELSINGFORS 1878.

Lataa pdf