kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1878.

HELSINGFORS 1879.

Lataa pdf