kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1898.

HELSINGFORS 1899.

Lataa pdf