HAKEMISTOT
kansi

SAKREGISTER TILL
HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGES
TRYCKTA HANDLINGAR
för Åren
1875 - 1914

HELSINGFORS 1915

Lataa pdf