kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1897.

HELSINGFORS 1898.

Lataa pdf