kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1899.

HELSINGFORS 1900.

Lataa pdf