kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1890.

HELSINGFORS 1891.

Lataa pdf