kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1889.

HELSINGFORS 1890.

Lataa pdf