kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1887.

HELSINGFORS 1888.

Lataa pdf