kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1886.

HELSINGFORS 1887.

Lataa pdf