kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1880.

HELSINGFORS 1881.

Lataa pdf