kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1892.

HELSINGFORS 1893.

Lataa pdf