kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1888.

HELSINGFORS 1889.

Lataa pdf