kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1881.

HELSINGFORS 1882.

Lataa pdf