kansi

Helsingfors stadsfullmäktiges
TRYCKTA HANDLINGAR
för
1879.

HELSINGFORS 1880.

Lataa pdf