Mechelininkadun työt käynnistyivät – poikkeavat liikennejärjestelyt jatkuvat syyskuulle saakka

Yksisuuntaisten pyöräteiden sekä jalkakäytävien leventäminen Mechelininkadulla on käynnistynyt 4. kesäkuuta. Työt vaikuttavat liikenteeseen, ja urakoitsija tiedottaa muutoksista opastein. Poikkeavat liikennejärjestelyt ovat autoliikenteen osalta voimassa syyskuun puoliväliin saakka. Jalankulkuun ja pyöräilyyn työt vaikuttavat mahdollisesti pidempään.
Mechelininkadun poikkeavat liikennejärjestelyt ovat voimassa syyskuun puoliväliin saakka. Kuva: Esa-Pekka Nikulin
Mechelininkadun poikkeavat liikennejärjestelyt ovat voimassa syyskuun puoliväliin saakka. Kuva: Esa-Pekka Nikulin

Mechelininkadun eteläpäässä, Lapinlahdenkadun ja Pohjoisen rautatiekadun risteyksestä Itämerenkadun risteykseen ulottuvalla matkalla on jalkakäytävä ja yksi ajokaista rajattu pois käytöstä. Autoliikenteellä on käytössään kaksi kaistaa molempiin suuntiin. Raitiolinja 8:n käyttökatkon ajan hyödynnetään myös raitiotieosuutta ajokaistana.

Edellä mainitulla tieosuudella myös jalankulku ja pyöräily on ohjattu kulkemaan Mechelininkadun länsilaidalle sekä Baanalle.

Yöaikaan liikennettä ohjataan henkilövoimin

Mechelininkadun poikki kulkeva hulevesiputki uusitaan. Työ tehdään yötyönä, jotta liikenteelle aiheutuva haitta voitaisiin minimoida. Yöaikaan autoliikennettä ohjataan henkilövoimin sekä opasteiden avulla. Jalankulkuun tai pyöräilyyn työt eivät merkittävästi vaikuta, sillä työmaa sijoittuu ajoradalle. Liikenne palautetaan nykyisille järjestelyilleen aamuisin klo 7.00 mennessä.

Työt aloitetaan ajolankojen, kiskojen ja riippuvalaisimien purkamisella. Viikkojen 24–26 aikana suoritetaan vesihuoltotöitä. Kaivuu- ja kuormaustöistä aiheutuu jonkin verran meluhaittaa.

Uudet liikennejärjestelyt sujuvoittavat kulkua alueella

Mechelininkadun työt jatkuvat arviolta syyskuun puoliväliin saakka. Raitiolinja 8 palaa kulkemaan normaalille reitilleen syyskuun alussa.

Urakan aikana Mechelininkadulle Lapinlahdenkadusta etelään rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet. Lisäksi kapeaa jalkakäytävää levennetään Länsilinkin ja Mechelininaukion välillä. Risteysalueilla päivitetään suojateitä ja pyöräliikenteen ylitysjärjestelyitä. 

Katujen rakentamisen yhteydessä uusitaan kunnallistekniikkaa, kuten vesihuoltoa ja tietoliikenneyhteyksiä, ja rakennetaan uutta verkostoa palvelemaan muun muassa Marian entiselle sairaala-alueelle myöhemmin rakennettavaa kasvuyrityskeskittymää.