Kruunuvuorenrannan koulun ja palvelutilojen rakentaminen viivästyy

Kruunuvuorenrannan koulun rakentamisen oli tarkoitus alkaa tänä keväänä, ja koulu oli tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2026. Koulun rakentaminen ei ole päässyt alkamaan suunnitellussa aikataulussaan.
Ilmakuva työmaa-alueesta. Kuvaan on merkitty keskeytetyn rakennushankkeen alueet ja suojellun noron likimääräinen sijainti. Kadut on merkitty punaisella ja tontit sinisellä.
Ilmakuva alueesta. Kuvaan on merkitty keskeytetyn rakennushankkeen alueet. Kadut on merkitty punaisella ja tontit sinisellä.

Uusi koulurakennus on suunniteltu rakennettavan Stansvikin rantakadun, Varisluodonkadun ja Pitkäluodonkadun väliseen palvelukortteliin. Kortteli on pääasiassa hiekkakenttää, joka aikaisemmin oli osa öljysatamaa.

Yllä mainittujen katujen rakentaminen keskeytettiin marraskuussa 2023 alueelta löydetyn vesilain suojaaman noron takia. Katujen rakentamiseen liittyvien valitusten käsittely on yhä kesken hallinto-oikeudessa ja aluehallintovirastossa, eikä katujen rakentaminen ole päässyt jatkumaan.

Koska katujen rakentaminen on viivästynyt, koulun rakentaminen ei ole päässyt alkamaan suunnitellussa aikataulussaan keväällä 2024. Palvelukortteliin on suunniteltu alueen peruskoulu, päiväkoti, leikkipuisto, nuorisotila ja liikuntahalli. Alkuperäisen aikataulun mukaan uusi koulurakennus olisi ollut käytössä syksyllä 2026. 

Väliaikaisia paviljonkiratkaisuja suunnitellaan

Kaupunki alkaa valmistella paviljonkikouluratkaisua ja selvittää nykyisten paviljonkien käytön jatkoa syksystä 2026 eteenpäin. Samoin kaupunki selvittää mahdollisia paikkoja väliaikaiselle koulu- ja päiväkotirakennukselle.

Alueen väestönkasvusta ja kasvavasta lapsimäärästä saadaan päivitettyä tietoa, kun uusin väestöennuste valmistuu. Tämän pohjalta pystytään syksyllä arvioimaan Kruunuvuorenrannan koulu- ja varhaiskasvatustilojen sekä paviljonkiratkaisun tilatarvetta tuleville vuosille.  

Valitusten käsittely on yhä kesken

Kansalaisjärjestöt hakivat syksyllä ELY-keskuksesta ja aluehallintovirastosta rakennusurakan keskeyttämistä luontoarvoihin vedoten. ELY-keskus hylkäsi järjestöjen hakemuksen omalta osaltaan marraskuussa, mutta järjestöt valittivat siitä hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely jatkuu.

Aluehallintovirastossa hakemuksen käsittely on jatkunut koko kevään ja on vielä kesken. Avin päätöksen jälkeen käsittely voi jatkua vielä oikeusasteissa, mikäli Avin päätöksestä valitetaan.