Kaupunkistrategian edistymisestä on valmistunut neljännesvuosittainen yhteenveto

Helsingin kaupunkistrategian tähänastisista onnistumisista ja haasteista on valmistunut neljäs yhteenveto. Kasvun paikka -kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioita ja toimintasuunnitelmia. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti osana talouden ja toiminnan seurantaa.
Kasvun paikka -kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioita ja toimintasuunnitelmia. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti osana talouden ja toiminnan seurantaa. Kuva: Jussi Hellstén
Kasvun paikka -kaupunkistrategia vuosille 2021–2025 on lähtökohtana valmisteltaessa talousarvioita ja toimintasuunnitelmia. Strategian toteutumista seurataan säännöllisesti osana talouden ja toiminnan seurantaa. Kuva: Jussi Hellstén

Vuoden 2023 ensimmäistä neljännesvuotta koskevassa strategian edistymisen yhteenvedossa onnistumisena on ollut muun muassa Hanasaaren voimalaitoksen sulkeminen, haasteena muun muassa kustannustason vaikutus asuntorakentamiseen. Kasvun paikka -kaupunkistrategiassa on 13 painopistettä.

Onnistumisia on saavutettu mm. seuraavien painopisteiden sisällä:

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Taide ja kulttuuri ovat hyvän elämän mahdollistaja

  • Tämän vuoden avustukset iäkkäiden ihmisten kulttuuri- ja liikuntatoiminnan edistämiseksi on myönnetty (yhteensä 2 miljoonaa euroa 54 hakijalle).

Toimiva ja kaunis kaupunki

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

  • Toimialat ja liikelaitokset ovat jatkaneet tuottavuutta edistäviä toimenpiteitä laajasti. Alijäämätavoite ja käyttötalouden vastuuperiaate toteutuivat viime vuonna. Kaupungin talous on tällä hetkellä tasapainossa. 
  • Kaupunki aloitti työn investointien kokonaiskoordinaation parantamiseksi. 

Helsinki on houkutteleva osaajille ja yrityksille

  • Uusi maahanmuuttoyksikkö aloitti toimintansa 1. maaliskuuta. Yksikön toiminnan tavoitteena on kehittää mm.  työ-, opiskelu- ja yrittäjyysperusteista maahanmuuttoa edistäviä palveluita. 

 
Haasteita on ollut mm. seuraavien painopisteiden sisällä:

Henkilöstölle vetovoimainen Helsinki

  • Aiempaa harvempi kaupungin työntekijä suositteli kaupunkia työnantajana. Työnantajan vaihtamista harkitsee aiempaa useampi kaupungin työntekijä. Myös hakijamäärät ovat laskeneet. 

Toimiva ja kaunis kaupunki

  • Rakentamiseen vaikuttava suhdanne on niin vaikea, että tämän hetken ennusteen mukaan kaupungin tavoite 8 000 asunnon rakentamisen aloittamisesta ei toteudu tänä vuonna.
  • Myöskään kaupunkiuudistusalueille asetettua tavoitetta alueiden asuntokannan 2 prosentin vuosittaisesta lisäyksestä ei ennusteta saavutettavan. 

Helsinkiläisten hyvinvointi ja terveys paranevat

  • Koronan aikana syntynyttä hoito- ja palveluvelkaa ei ole saatu purettua. 

Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana

Älykästä Helsinkiä johdetaan tiedolla ja digitalisaatiota hyödyntäen

  • Suuri määrä pistemäisiä digikehityshankkeita käytettävissä olevilla resursseilla voi haitata tulevien kriittisten palveluiden ja toimintamallien uudistusten onnistunutta toteutusta, sekä hidastaa data-analytiikan ja tiedolla johtamisen edistämistä. 

Kaupunkistrategian toimeenpanoa vauhditetaan ja etenemistä seurataan myös neljässä kaupungin johtoryhmän alaisessa poikkihallinnollisessa ohjelmaryhmässä(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sekä kaupungin nettisivuilta löytyvien mittarien avulla.