Kaupunginhallitus käsitteli päästövähennysohjelman raporttia

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 26.2. myös materiaalilahjoituksesta Ukrainaan ja uusien tilojen vuokraamisesta Kuvataidelukiolle ja Kallion lukiolle.
Kaupunginhallitus kokoontuu maanantaisin kaupungintalolla. Kuva: Kimmo Brandt
Kaupunginhallitus kokoontuu kaupungintalolla. Kuva: Kimmo Brandt

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Hiilineutraali Helsinki -päästövähennysohjelman raportin. Seurantaraportti sisältää katsauksen Helsingin hiilineutraaliustavoitteen etenemiseen, päästökehitykseen, aiempien vuosien toimenpiteiden toteutumiseen sekä uusien vuonna 2024 toteutettavien toimenpiteiden kuvaukset.

Raportista käy ilmi muun muassa, että vuonna 2022 Helsingin suorat kokonaispäästöt olivat 2 637 kt CO2 eq, eli päästöt olivat vähentyneet 25 prosenttia vertailuvuodesta 1990.

Kaupunkiympäristön toimialan ilmastoyksikkö on parhaillaan päivittämässä kaupungin päästöskenaariota Helen Oy:n uuden strategian pohjalta ja uudet päästöskenaariot valmistuvat kevään aikana. Vuonna 2024 toteuttavat uudet toimenpiteet on valmisteltu vanhojen päästöskenaarioiden pohjalta. Uudet päästöskenaariot huomioidaan vuoden 2025 toimenpiteiden valmistelussa.

Materiaalilahjoitus Ukrainaan

Kaupunginhallitus hyväksyi 138 000 euron arvoisen lahjoituksen Ukrainaan, kumppanikaupunki Dniprolle.

Kaupungin toimialat, virastot ja liikelaitokset ovat syksyn 2023 aikana kartoittaneet erilaisia materiaaleja, tavaroita ja laitteita, joita ne eivät tarvitse enää omassa toiminnassaan ja jotka sopivat hyvin lahjotettaviksi Ukrainaan. Lahjoitus pitää sisällään muun muassa koulujen ja päiväkotien irtokalusteita ja välineitä, terveydenhoito- ja traumavälineistöä sekä laitteita, ajoneuvoja, fysioterapiavälineitä, ammattilaisvaatteita, väestösuojelu välineitä ja työmaaparakkeja.

Kuvataidelukiolle ja Kallion lukiolle uudet vuokratilat

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki vuokraa hankesuunnitelman mukaisesti tilat Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteisten taiteiden ja yleisopetukselle. Helsingin kuvataidelukion ja Kallion lukion yhteiset lisätilat ovat sijainneet vuodesta 1999 Taidetalossa osoitteessa Pengerkatu 5. Pääkoulujen tilat ovat olleet liian pienet jo pitkään ja nykyiset lisätilat ovat käymässä kasvavalle oppilasmäärälle riittämättömiksi. Yhteensä 15 vuoden vuokra-ajalta maksettavien vuokra- ja investointikustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 18,5 miljoonaa euroa. Asia etenee kaupunginvaltuustoon.

Kivikkoon tulossa harjoitusjäähalli

Kaupunginhallitus päätti vuokrata Kivikon liikuntapuistosta maa-alueen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle liikuntatoimintaa varten ja myönsi sille hankkeeseen lainaa 13.5 miljoonaa euroa. Vuokrattavalla alueella oleva entinen hiihtohallirakennus muutetaan harjoitusjäähalliksi oheistiloineen. Halliin tulee kolme jääkaukaloa, sisäliikuntatiloja sekä näiden oheistiloja. Muutostöiden on tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana.