Hyppää pääsisältöön

Kaupunginhallitukselta lausunto lakiluonnoksesta kansalliseksi luonnon monimuotoisuusstrategiaksi 2035

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.1. myös avustuksista kaupungin tytäryhteisöille energian hinnan noususta aiheutuviin kustannuksiin.
Helsinkiläistä luontoa Lammassaaresta. Kuva: Jussi Hellsten
Helsinkiläistä luontoa Lammassaaresta. Kuva: Jussi Hellsten

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa ympäristöministeriölle lakiluonnoksesta kansalliseksi monimuotisuusstrategiaksi 2035. 

Kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian tarkoituksena on ohjata luonnon suojelun, ennallistamisen ja hoidon politiikkaa, vaikuttaa kaikilla sektoreilla luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien paineiden pienentämiseksi sekä edistää luontokadon juurisyihin kohdistuvaa kestävyysmurrosta. Uusi strategia laaditaan, koska luontokatoa ei olla saatu pysäytettyä.

Kaupunginhallituksen lausunnon mukaan luontokato on yksi aikamme suurista ekologisista kriiseistä ja luontokadon pysäyttäminen sekä luonnon monimuotoisuuden saattaminen elpymisuralle ovat kuluvan vuosikymmenen tärkeimpiä yhteiskunnallisia tehtäviä. Helsingin kaupunki on tehnyt systemaattista työtä ainutlaatuisen kaupunkiluontonsa monimuotoisuuden edistämiseksi kaupungin ensimmäisestä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmasta vuodesta 2008 alkaen.

Kaupungin tytäryhteisöille avustuksia energianhinnan noususta aiheutuviin kustannuksiin

Kaupunginhallitus päätti myöntää avustuksia vuoden 2023 talousarviosta kaupungin tytäryhteisöille energianhinnan nousun takia. 

Määrärahat on tarkoitettu kulttuurin ja liikunnan laitosavustusta saaville tytäryhteisöille nopeasta energianhinnan noususta vuosina 2022 ja 2023 aiheutuviin sähkö- ja lämmityskustannuksiin sekä energiatehokkuutta nopeasti parantaviin investointeihin. Avustusten suuruus on yhteensä 7.2 miljoonaa euroa.

Avustuksia saivat HAM Helsingin taidemuseo, Helsingin teatterisäätiö, Jääkenttäsäätiö, Helsingin Liikuntahallit Oy, Korkeasaaren eläintarhan säätiö, Mäkelänrinteen uintikeskus Oy, Stadion-säätiö, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren urheilutalo Oy.