Asuntorakentaminen hidastui alkuvuonna

Vuosi on alkanut varovaisissa merkeissä rakentamisessa. Haastavassa toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia.
Tammi-maaliskuun aikana Helsinkiin valmistui lähes 750 asuntoa. Määrä jää niin viime vuoden kuin alkuvuoden 2022 vastaavan ajankohdan tasosta. Tällöin saman ajanjakson aikana on valmistunut keskimäärin noin 1 600 asuntoa.   Kuva: Jussi Hellstén
Tammi-maaliskuun aikana Helsinkiin valmistui lähes 750 asuntoa. Määrä jää niin viime vuoden kuin alkuvuoden 2022 vastaavan ajankohdan tasosta. Tällöin saman ajanjakson aikana on valmistunut keskimäärin noin 1 600 asuntoa. Kuva: Jussi Hellstén

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen asuntotuotantoluvut ovat merkittävästi kahta edellisvuotta pienemmät. Maaliskuun lopussa rakenteilla olevaa kerrosalaa oli yhteensä noin 950 000 kerrosneliömetriä, josta 58 prosenttia oli asuntorakentamista.

Rakentamisen suhdanne heijastuu asuntotuotannon lukuihin

Tammi-maaliskuun aikana Helsinkiin valmistui lähes 750 asuntoa. Määrä jää niin viime vuoden kuin alkuvuoden 2022 vastaavan ajankohdan tasosta. Tällöin saman ajanjakson aikana on valmistunut keskimäärin noin 1 600 asuntoa.  

Asuntorakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien asuntomäärä on laskenut vuoden 2023 viimeiseltä neljännekseltä ja jää merkittävästi kahden edellisen vuoden tasosta. Rakennusluvitettuja asuntoja oli ensimmäisellä neljänneksellä lähes 660. Asuntotuotannon aloituksia oli myös selvästi kahta edellisvuotta vähemmän, noin 600 asunnon verran.

Rakenteilla olevan kerrosalan määrä on laskenut vuodenvaihteen tasosta niin asuin- kuin muussakin rakentamisessa. Maaliskuun lopussa rakenteilla olevia asuntoja oli noin 6 900 kappaletta.

Toimitilarakentaminen jatkunut myös maltillisempana

Muuta kuin asuinrakentamista valmistui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 67 000 kerrosneliömetriä. Aloitukset noudattelevat likimain viime vuoden tasoa, ja aloitettua kerrosalaa oli noin 25 000 kerrosneliömetriä. 

Toimitilarakentamiseen myönnettiin lupia noin 52 000 kerrosneliömetrin rakentamiseksi. Lukumäärä on kahden edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi, jolloin myönnetyissä luvissa olevan kerrosalan määrä on ollut keskimäärin 130 000 kerrosneliömetriä. 

Aiempien lupien kerrosalan määrässä korostui viime vuonna Laakson sairaala-alueelle myönnetty lupa, joka heijastuu myös keskeneräisiin rakennustöihin. Muun kuin asuinrakentamisen keskeneräistä kerrosalaa oli rakenteilla maaliskuun lopussa noin 400 000 kerrosneliömetriä.